A part of Merck

802361 | p-Chloranil

802361
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   118-75-2204-274-4C₆Cl₄O₂245.87 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8023610005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 5 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8023610250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number802361
       SynonymsTetrachloro-p-benzoquinone
       References
       Product Information
       CAS number118-75-2
       EC index number602-066-00-1
       EC number204-274-4
       Hill FormulaC₆Cl₄O₂
       Molar Mass245.87 g/mol
       HS Code2914 79 00
       Structure formula Image
       Applications
       Applicationp-Chloranil for synthesis. CAS 118-75-2, pH 3.5 - 4.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry).
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Ignition temperature>400 °C
       Melting Point290 - 293 °C (substancja sublimowana)
       pH value3.5 - 4.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (szlam)
       Vapor pressure1 hPa (71 °C)
       Bulk density800 kg/m3
       Solubility0.25 g/l praktycznie nierozpuszczalny
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 4000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H315: Działa drażniąco na skórę.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       RTECSDK6825000
       Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Irritant
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 36/38-50/53
       Działa drażniąco na oczy i skórę.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
       S PhraseS 37-60-61
       Nosić odpowiednie rękawice ochronne.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3077 , 9, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3077 , 9, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3077 , 9, III, Marine Pollutant: P
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (HPLC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Ketones > Alicyclic Ketones
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Oxidation Reagents
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Ketones > Alicyclic Ketones
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Ketones > Alicyclic Ketones
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Oxidation Reagents