A part of Merck

807002 | p-Fenetydyna

807002
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   156-43-4205-855-5C₈H₁₁NO4-(C₂H₅O)C₆H₄NH₂137.18 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8070020006
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 5 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8070020250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number807002
       Synonyms4'-Aminophenetol, 4-Ethoxyaniline
       References
       Product Information
       CAS number156-43-4
       EC index number612-207-00-9
       EC number205-855-5
       Hill FormulaC₈H₁₁NO
       Chemical formula4-(C₂H₅O)C₆H₄NH₂
       Molar Mass137.18 g/mol
       HS Code2922 29 00
       Structure formula Image
       Applications
       Applicationp-Phenetidine for synthesis. p-Phenetidine CAS No. 156-43-4, EC Number 205-855-5. p-Phenetidine MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point250 °C (1013 hPa)
       Density1.06 g/cm3 (20 °C)
       Flash point120 °C
       Ignition temperature460 °C
       Melting Point4 °C
       pH value8 (1 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure<0.1 hPa (50 °C)
       Solubility20 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 540 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H302 + H312 + H332: Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
       H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
       Precautionary Statement(s)P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
       RTECSSI6465500
       Storage class10 Ciecze palne poza Klasą 3 magazynowania
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja uczulaj?ca, substancja mutagenna
       R PhraseR 20/21/22-36-43-68
       Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa drażniąco na oczy.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
       S PhraseS 36/37-46
       Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2311 , 6.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2311 , 6.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2311 , 6.1, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)1.060 - 1.062
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Phenols and Phenol Ethers > Aminophenols and Aminophenol Ethers
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Phenols and Phenol Ethers > Aminophenols and Aminophenol Ethers
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Phenols and Phenol Ethers > Aminophenols and Aminophenol Ethers