A part of Merck

101845 | Eter tert-butylowo-metylowy

101845
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   1634-04-4216-653-1C₅H₁₂O(CH₃)₃COCH₃88.15 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1018451000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1018452500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number101845
       SynonymsMTBE, MTB, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl tert-butyl ether
       Descriptiontert-Butyl methyl ether
       OverviewWith their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
       References
       Product Information
       CAS number1634-04-4
       EC index number603-181-00-X
       EC number216-653-1
       Hill FormulaC₅H₁₂O
       Chemical formula(CH₃)₃COCH₃
       Molar Mass88.15 g/mol
       HS Code2909 19 90
       Structure formula Image
       Applications
       Applicationtert-Butyl methyl ether for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 1634-04-4, EC Number 216-653-1, chemical formula (CH₃)₃COCH₃. tert-Butyl methyl ether MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: MTBE, MTB, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl tert-butyl ether
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point55.3 °C (1013 hPa)
       Density0.74 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.5 - 8.5 %(V)
       Flash point-28 °C
       Ignition temperature460 °C
       Melting Point-108.6 °C
       Vapor pressure268 hPa (20 °C)
       Viscosity kinematic0.409 mm2/s (40 °C) brak dostępnych danych
       Solubility42 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur > 2000 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Królik > 2000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       RTECSKN5250000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal1
       Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Irritant
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 11-38
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na skórę.
       S PhraseS 9-16-24
       Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Unikać zanieczyszczenia skóry.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w temp. od +2°C od +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2398 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2398 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2398 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (GC)≥ 99.8 %
       Identity (IR)conforms
       Evaporation residue≤ 2.0 mg/l
       Water≤ 0.02 %
       Acidity≤ 0.0002 meq/g
       Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
       Transmission (at 240 nm)≥ 60 %
       Transmission (at 255 nm)≥ 85 %
       Transmission (from 280 nm)≥ 98 %
       Filtered by 0.2 µm filter

       Powiązane produkty i zastosowania

       Accessories (Primary)

       Numer katalogowy Opis  
       109996 Łącznik S 40 Pokaż ceny i dostępność
       963533 Uchwyt bezpieczeństwa Pokaż ceny i dostępność

       Accessories (Secondary)

       Numer katalogowy Opis  
       100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
       103830 HPLC łącznik do butelki 3 z trzema złączkami do węży śr. wewn. 3,2 mm do pobierania rozpuszczalników z,butelek Pokaż ceny i dostępność
       103831 HPLC łącznik do butelki S40 z 3 złączkami dla węży i złączką dla filtra powietrza odlotowego dla butelek z roztworami odpadowymi Pokaż ceny i dostępność
       103833 Filtr powietrza odlotowego dla łączników dla butelek HPLC S40 z roztworami odpadowymi Pokaż ceny i dostępność
       108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

       Związane produkty według: Application Facete

       Związane produkty według: Brand Facete

       Kategorie

       Analytics and Sample Preparation > Analytical Chromatography > Mobile Phases for Chromatography > Solvents for Liquid Chromatography, LiChrosolv®
       Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Liquid Chromatography, LiChrosolv®