A part of Merck

818642 | tert-Butylodimetylochlorosilan

818642
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   18162-48-6242-042-4C₆H₁₅ClSi(CH₃)₃CSi(CH₃)₂Cl150.72 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8186420025
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 25 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8186420100
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 100 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number818642
       Synonymstert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl
       Descriptiontert-Butyldimethylchlorosilane
       References
       Product Information
       CAS number18162-48-6
       EC number242-042-4
       Hill FormulaC₆H₁₅ClSi
       Chemical formula(CH₃)₃CSi(CH₃)₂Cl
       Molar Mass150.72 g/mol
       HS Code2931 90 80
       Structure formula Image
       Applications
       Applicationtert-Butyldimethylchlorosilane for synthesis. CAS 18162-48-6, EC Number 242-042-4, chemical formula (CH₃)₃CSi(CH₃)₂Cl. tert-Butyldimethylchlorosilane MSDS (material safety data sheet) or SDS and handling info here. Synonyms: tert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point125 °C
       Flash point22 °C
       Melting Point87 - 90 °C
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H228: Substancja stała łatwopalna.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
       P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P370 + P378: W przypadku pożaru: Użyć proszek do gaszenia.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       RTECSVV2000000
       Storage class4.1B Łatwopalne niebezpieczne materiały stałe
       WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Categories of dangersubstancja ?r?ca
       R PhraseR 34
       Powoduje oparzenia.
       S PhraseS 26-36/37/39-45
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2925 , 4.1 (8), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2925 , 4.1 (8), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2925 , 4.1 (8), II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
       Melting range (lower value)≥ 87 °C
       Melting range (upper value)≤ 91 °C
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Silylation Reagents
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Protecting Groups
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Silicium Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Nucleotide Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Nucleotide Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Silicium Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Silylation Reagents
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Silicium Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Protecting Groups