A part of Merck

109989 | Nichel - solutie standard

109989
Price could not be retrieved
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Upon Order Completion More Information
You Saved ()
 
Request Pricing
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   View Pricing & Availability
   Click To Print This Page
   Download Product Safety Card

   Overview

   Replacement Information

   Key Spec Table

   Pricing & Availability

   Catalogue NumberAvailability Packaging Qty/Pack Price Quantity
   1099890001
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service

     Plastic ampoule 1 amp
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number109989
     SynonymsNickel standard for aqueous matrices
     References
     Product Information
     HS Code2827 35 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.04 g/cm3 (20 °C)
     pH value4.4 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H350i: Poate provoca cancer prin inhalare.
     H360D: Poate dăuna fătului.
     H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
     H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare.
     H341: Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
     H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
     H372: Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
     Precautionary Statement(s)P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
     P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
     P280: Purtaţi mănuşi de protecţie.
     P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
     P304 + P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
     P314: Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
     P342 + P311: În caz de simptome respiratorii: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
     Storage class6.1 D Necombustibil, toxicitate acuta cat. 3/ toxic sau substante cu efecte cr onice
     WGKWGK 3 puternică poluare a apei
     Disposal28
     Solutii apoase: Container D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Dangerous for the environment
     Categories of dangercarcinogen, toxic pentru reproducere, toxic, mutagen, sensibilizator, periculos pentru mediu
     R PhraseR 49-61-20/22-48/23-68-42/43-51/53
     May cause cancer by inhalation.May cause harm to the unborn child.Also harmful by inhalation and if swallowed.Also toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.Possible risk of irreversible effects.May cause sensitisation by inhalation and skin contact.Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
     S PhraseS 53-23-36/37-45-61
     Avoid exposure - obtain special instructions before use.Do not breathe vapour.Wear suitable protective clothing and gloves.In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety data sheets.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageTemperatura de depozitare: fără restric ţii.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3082 , 9, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3082 , 9, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3082 , 9, III, Marine Pollutant: P
     Supplemental Information
     Specifications
     content (Ni)1000 mg/Ampoule
     Determination method: Complexometric titration.
     (traceable of NIST - SRM 682)
     Accurcy of the method: +/- 2 mg

     Related Products & Applications

     Related Products

     Catalogue Number Description  
     119792 Solutie standard de nichel Show Pricing & Availability

     Accessories (Primary)

     Catalogue Number Description  
     114420 Kit de determinare nichel Show Pricing & Availability
     114783 Test nichel Show Pricing & Availability
     116755 Solutie tampon conform Schinkel Show Pricing & Availability

     Related Products By: Brand Facete

     Categories

     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Standards Titrisol®
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Titrisol® Standards
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Titrisol® Standards