A part of Merck

818053 | Ciano-borohidrura de sodiu

818053
Price could not be retrieved
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Upon Order Completion More Information
You Saved ()
 
Request Pricing
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   View Pricing & Availability
   Click To Print This Page
   Download Product Safety Card

   Overview

   Replacement Information

   Key Spec Table

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   25895-60-7247-317-2CH₃BNNaNaBH₃CN62.84 g/mol

   Pricing & Availability

   Catalogue NumberAvailability Packaging Qty/Pack Price Quantity
   8180530005
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service

     Glass bottle 5 g
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     8180530010
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service

       Glass bottle 10 g
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       8180530025
       Retrieving availability...
       Limited AvailabilityLimited Availability
       In Stock 
       Discontinued
       Limited Quantities Available
       Availability to be confirmed
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Will advise
         Contact Customer Service

         Glass bottle 25 g
         Retrieving price...
         Price could not be retrieved
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Upon Order Completion More Information
         You Saved ()
          
         Request Pricing
         Description
         Catalogue Number818053
         SynonymsSodium cyanotrihydridoborate
         References
         Product Information
         CAS number25895-60-7
         EC number247-317-2
         Hill FormulaCH₃BNNa
         Chemical formulaNaBH₃CN
         Molar Mass62.84 g/mol
         HS Code2837 20 00
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationSodium cyanoborohydride for synthesis. CAS No. 25895-60-7, EC Number 247-317-2.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density1.12 g/cm3 (28 °C)
         Flash point70 °C
         Melting Point241 - 243 °C
         Solubility2100 g/l (descompunere lentă)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)         Hazard Statement(s)H260: În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se pot aprinde spontan.
         H300 + H310 + H330: Mortal în caz de înghiţire, în contact cu pielea sau prin inhalare
         H314: Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
         H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
         EUH032: În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic.
         Precautionary Statement(s)P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
         P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
         P301 + P330 + P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.
         P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
         P304 + P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
         P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
         P308 + P310: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
         P402 + P404: A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis.
         Storage class4.3 Materiale periculoase, care eliberează gaze inflamabile în contact cu apa.
         WGKWGK 3 puternică poluare a apei
         Disposal26
         Metalele alcaline si alcalino-pamantoase trebuie colectate intr-un solvent inert si neutralizate adaugand 2-propanol (Cod Merck 100995), picatura cu picatura si agitand. Daca reactia este prea violenta, transformarea trebuie realizata cu tert-butanol sau octanol. Atentie: Din aceasta reactie se degaja hidrogen, care poate forma amestecuri explozive; se iau masuri corespunzatoare. Cand reactia s-a terminat, se adauga apa sub forma de picaturi; se neutralizeaza; Container D. In cazul borohidrurilor alcaline sau alcalino-pamantoase adaugati metanol (cod Merck 106008), cu agitare; in cazul amidelor si hidrurilor alcaline si alcalino-pamantoase, compusilor organci de aluminiu si staniu, se adauga 2-propanol in picaturi (Cod Merck 100995). Substantele care, de obicei sunt in forma solida, trebuie suspendate, anterior, intr-un eter. Cand reactia a incetat, se hidrolizeaza cu apa, apoi se neutralizeaza. Container D sau E. Hidrurile de aluminiu si litiu trebuie, de asemenea, distruse, prin suspendare in eter. Se dauga, picatura cu picatura, amestec 1:4 acetat de etil (cod Merck 822277) si eterul utilizat pentru prepararea suspensiei. Asigurati intotdeauna amestecarea completa (agitare)! Container A.
         Safety Information
         Hazard Symbols Flammable
         Very toxic
         Dangerous for the environment
         Categories of dangerputernic inflamabil, foarte toxic, coroziv, periculos pentru mediu
         R PhraseR 15-26/27/28-32-34-50/53
         Contact with water liberates extremely flammable gases.Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.Contact with acids liberates very toxic gas.Causes burns.Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
         S PhraseS 26-28-36/37/39-43-45-61
         In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.After contact with skin, wash immediately with plenty of water.Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.In case of fire, use sand. Never use water.In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety data sheets.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageA se depozita sub +30 °C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1409 , 4.3, I
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1409 , 4.3, I
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1409 , 4.3, I
         Supplemental Information
         Specifications

         Related Products & Applications

         Categories

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > XXS Products in Small Quantities
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reduction Reagents
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Boric Compounds
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reduction Reagents
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Boric Compounds
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Boric Compounds