A part of Merck

818339 | 2-Metoxyfenol

818339
Price could not be retrieved
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Upon Order Completion More Information
You Saved ()
 
Request Pricing
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   View Pricing & Availability
   Click To Print This Page
   Download Product Safety Card

   Overview

   Replacement Information

   Key Spec Table

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   90-05-1201-964-7C₇H₈O₂CH₃OC₆H₄OH124.14 g/mol

   Pricing & Availability

   Catalogue NumberAvailability Packaging Qty/Pack Price Quantity
   8183390005
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service

     Sklená flaša 5 ml
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     8183390250
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service

       Sklená flaša 250 ml
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       8183391000
       Retrieving availability...
       Limited AvailabilityLimited Availability
       In Stock 
       Discontinued
       Limited Quantities Available
       Availability to be confirmed
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Will advise
         Contact Customer Service

         Sklená flaša 1 l
         Retrieving price...
         Price could not be retrieved
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Upon Order Completion More Information
         You Saved ()
          
         Request Pricing
         Description
         Catalogue Number818339
         Synonyms2-Methoxyphenol
         Description2-Methoxyphenol
         References
         Product Information
         CAS number90-05-1
         EC index number604-031-00-6
         EC number201-964-7
         Hill FormulaC₇H₈O₂
         Chemical formulaCH₃OC₆H₄OH
         Molar Mass124.14 g/mol
         HS Code2909 50 00
         Structure formula Image
         Applications
         Application2-Methoxyphenol for synthesis. CAS 90-05-1, chemical formula CH₃OC₆H₄OH.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point205 °C (1013 hPa)
         Density1.13 g/cm3 (21 °C)
         Flash point82 °C
         Ignition temperature750 °C
         Melting Point28 - 32 °C
         pH value5.4 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure0.1 hPa (25 °C)
         Solubility10 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Potkan 520 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Králik 4600 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)
         Hazard Statement(s)H302: Škodlivý po požití.
         H315: Dráždi kožu.
         H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
         Precautionary Statement(s)P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
         P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
         Storage class10 - 13 Iné kvapaliny a tuhé látky
         WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
         Disposal3
         Relatívne nereaktívne organické reagencie je potrebné zhromaždovať v nádobe A. Ak sú halogénované, je potrebné ich zhromaždovať v nádobe B. Pre tuhé zvyšky použite nádobu C.
         Safety Information
         Hazard Symbols Harmful
         Categories of dangerškodlivá, dráždivá
         R PhraseR 22-36/38
         Škodlivý po požití.Dráždi oči a pokožku.
         S PhraseS 26
         V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladujte pri teplotách pod +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Supplemental Information
         Specifications
         Identity (IR)passes test
         Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
         Density (d 20 °C/ 4 °C)1.132 - 1.134
         Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.

         Related Products & Applications

         Categories

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Special Additives for Cosmetics
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Phenols and Phenol Ethers > Phenols and Phenol Ethers with Other Hydroxyl or Ether Groups
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Phenols and Phenol Ethers > Phenols and Phenol Ethers with Other Hydroxyl or Ether Groups
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Phenols and Phenol Ethers > Phenols and Phenol Ethers with Other Hydroxyl or Ether Groups