110783 Spectromelt® A 10

110783
Price could not be retrieved
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Upon Order Completion More Information
You Saved ()
 
Request Pricing
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service
   View Pricing & Availability

   Overview

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 1.10783.1000 replaces and is identical to 10783-3

   Key Spec Table

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   12007-60-2234-514-3B₄Li₂O₇Li₂B₄O₇169.12 g/mol

   Pricing & Availability

   Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
   1107831000
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Plastová flaša 1 kg
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     1107835000
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service
       Contact Customer Service

       Plastová flaša 5 kg
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       1107839025
       Retrieving availability...
       Limited AvailabilityLimited Availability
       In Stock 
       Discontinued
       Limited Quantities Available
       Availability to be confirmed
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Will advise
         Contact Customer Service
         Contact Customer Service

         Plastový sud 25 kg
         Retrieving price...
         Price could not be retrieved
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Upon Order Completion More Information
         You Saved ()
          
         Request Pricing
         Description
         Catalogue Number110783
         Replaces10783; 10783-3
         DescriptionSpectromelt® A 10
         References
         Product Information
         CAS number12007-60-2
         EC number234-514-3
         Hill FormulaB₄Li₂O₇
         Chemical formulaLi₂B₄O₇
         Molar Mass169.12 g/mol
         HS Code2840 20 90
         Applications
         ApplicationSpectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate). CAS 12007-60-2, EC Number 234-514-3, chemical formula Li₂B₄O₇.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density2.35 g/cm3 (20 °C)
         Melting Point930 °C
         pH value9.1 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (kaša)
         Bulk density330 kg/m3
         Solubility141.2 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
         Hazard Pictogram(s)
         Hazard Pictogram(s)
         Hazard Statement(s)H302: Škodlivý po požití.
         H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
         H361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
         Precautionary Statement(s)P280: Noste ochranné okuliare.
         P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
         Signal WordNebezpečenstvo
         Storage class10 - 13 Iné kvapaliny a tuhé látky
         WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
         Disposal14
         Anorganické soli: nádoba I. Neutrálne roztoky týchto solí: nádoba D. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
         Safety Information
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladujte pri +5°C až +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (acidimetric)≥ 99.0 %
         Chloride (Cl)≤ 50 ppm
         Phosphate (PO₄)≤ 20 ppm
         Silicate (SiO₂)≤ 100 ppm
         Sulfate (SO₄)≤ 50 ppm
         Ag (Silver)≤ 5 ppm
         Al (Aluminium)≤ 10 ppm
         Ba (Barium)≤ 5 ppm
         Ca (Calcium)≤ 20 ppm
         Cd (Cadmium)≤ 5 ppm
         Co (Cobalt)≤ 5 ppm
         Cr (Chromium)≤ 5 ppm
         Cu (Copper)≤ 5 ppm
         Fe (Iron)≤ 10 ppm
         Ga (Gallium)≤ 5 ppm
         K (Potassium)≤ 10 ppm
         Mg (Magnesium)≤ 5 ppm
         Mn (Manganese)≤ 5 ppm
         Na (Sodium)≤ 20 ppm
         Ni (Nickel)≤ 5 ppm
         Pb (Lead)≤ 5 ppm
         Sr (Strontium)≤ 5 ppm
         Zn (Zinc)≤ 5 ppm
         Loss on ignition (1000 °C)≤ 1.0 %
         Bulk densityabout 50