Kurumsal Sorumluluk

 
 

Operasyonlarımızın Çevresel Etkilerini Azaltmak

Bilgi İsteyin

Ürünlerimizi üretmek ve sevk etmek için yaptığımız her şeyin çevre üzerinde bir etkisi olduğunu biliyoruz. Biz bu etkiyi azaltmak için yenilikçi yöntemler ve çözümler geliştirmeye odaklandık.

Merck'da, modern operasyonlar; minimum enerji, su ve atık kullanımıyla en verimli şekilde en yüksek kalitede ürünler üretildiği anlamına gelir. Bir prosesin "atığının" bir başka proses için hammadde olarak kullanılabileceği bir gelecek inşa etmek istiyoruz.

2015 yılında sera gazı emisyonunu, su kullanımını ve atık oranını 2006 yılındaki taban seviyelerimize göre %10 azaltmayı hedefliyoruz.

Bu hedefe ulaşmak için özellikle enerji ve iklim üzerindeki etkilerimiz, su kullanımımız, atıklarımız ve toplu etkilerimizi azaltmak üzere tedarik zinciri ortaklarımızla kurduğumuz işbirliğine odaklanıyoruz.


İklim ve Enerji

İklim ve EnerjiEnerji tasarrufu ve sera gazı azaltma programları


Su

SuSu verimliliğine ilişkin yeniliklerAtık

AtıkKaynak azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm

Tedarik Zinciri

Tedarik ZinciriToplu etkileri azaltmak için değer katan işbirlikleri