Kurumsal Sorumluluk

 
Bilgi İsteyin

Yaklaşımımız


Merck'da, Kurumsal Sorumluluk, Divizyonumuzun tüm Ürünleri, Operasyonları ve Çalışanları ile birlikte sosyal ve çevresel sorumluluğu artırma amacını ifade etmektedir. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte, daha güçlü ve sağlıklı bir işletme ve organizasyon için sorumluluk bilinci ile değer yaratarak bilim vaadimizi yerine getiriyoruz.

Değerlerimizi Yaşamak

Bize her gün yol gösteren cesaret, başarı, sorumluluk, saygı, dürüstlük ve şeffaflıktan oluşan Değerlerimizi ve Misyonumuzu  sonuna kadar yaşayarak hayal ettiğimiz geleceği gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Kurumsal sorumluluk; ürünlerimiz, operasyonlarımız ve çalışanlarımız açısından ilham ve yenilik kaynağı olduğu için değerlerimizi yaşarken bazı noktalara dikkat ediyoruz:
  • Bir yandan seçkin ürün ve hizmetler sunarken, diğer yandan mükemmel bir çevresel, sosyal, finansal ve kurumsal yönetim performansı sergilemek,
  • Yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz sayesinde müşterilerimizin kendi sürdürülebilirlik hedefleri ve taahhütlerine ulaşmasına yardımcı olmak,
  • Operasyonlarımızı daha sürdürülebilir hale getirmek ve
  • Toplumumuzu geliştirmeye yardımcı olabileceğimiz alanlarda farklı uzmanlıklar sunmak.

Sorumluluk ve Fırsat

Günümüzde, sağlık hizmetlerine erişimden iklim değişikliğine ve temiz su bulma sorununa kadar bir çok global güçlükle karşı karşıyayız. Kurumsal sorumluluk inancımız sayesinde ürünlerimiz, operasyonlarımız ve çalışanlarımız aracılığıyla çevresel ve sosyal sorumluluk bilincini artırarak işletmemiz ve iş ortaklarımız için değer yaratıyoruz. Bu sayede müşterilerimize yenilikçi çözümler sunar, çalışanlarımız için başarılı bir kültür ve işyeri oluşturulmasını sağlar, sağlıklı bir çevre fikrini destekler ve işimizde verimlilik ve mükemmellik sağlarız.

Yarına baktığımızda, yeterli hizmet alamayan kişiler için hizmete erişimin iyileştirilmesine odaklanıyoruz. Araştırma, tanı araçları ve kimyasallar arayüzünde iş arkadaşlarımızla birlikte çalışarak müşteriler, ortaklar ve toplumla kurduğumuz işbirliği sayesinde, uzmanlığımızı, temel yetkinliklerimizi ve tutkumuzu hayata geçirerek tüm dünyada insanların yaşamını iyileştirmeye çalışıyoruz.

Bu bir sorumluluk ve iş fırsatı.

Güçlü Çevresel, Sosyal ve İdari Performans

Gerçek kurumsal sorumluluk mesuliyet, şeffaflık, etik davranış, paydaşların çıkarlarına duyulan saygı ve hukuk kurallarını içeren bir yapı, politikalar, değerler ve karar verme süreçlerinin sürdürülmesini gerektirir. Yaklaşımımız, bu ilkelerin uygulandığı bir ortamı desteklemenin yanında, karar mercilerinin yetki ve sorumluluklarını dengeler, adil temsil hakkını destekler, divizyonun ihtiyaçları ile paydaşların ihtiyaçlarını ortak bir noktada buluşturur ve sorumluluğu sağlamak için performansı izler. Olağanüstü bir çevresel ve sosyal sorumluluk performansının elde edilmesine ek olarak, misyonumuz ve değerlerimize uygun, seçkin yönetim ve idare sistemi uygulamaları sergilemek için çabalıyoruz.

Tüm bunların yanında, genel performansımızın temelini oluşturan unsur şeffaflıktır. Kamuya yönelik açıklamaların yanı sıra önemli program ve girişimlerle ilgili duyurular bu web sitesinde ve Merck KGaA Kurumsal Sorumluluk raporunda verilmektedir. Önceki Merck  raporları burada bulunmaktadır.

Hedefler ve Taahhütler

Yarını yeniden tasarlarken, 2015 yılı için Ürünler, Operasyonlar ve Çalışanlardan oluşan üç odak noktamızda temel hedeflere odaklı somut bir strateji belirledik.

Yeniden Düşün
Geleceğin Ürünleri
Yeniden Odaklan.
Modern Operasyonlar.
Bağlılığı Yüksek
Yaratıcı Çalışanlar.
Stratejik Hedefler
Ürün Sürdürülebilirliğini Artırmak
Müşterilere sürdürülebilir çözümler sunmak için ürünün hizmet ömrü boyunca tekniğini ve yeniliği geliştirmek.
Çevresel Etkileri En Aza İndirmek
Çevre üzerindeki etkimizi azaltmaya ilişkin performansımızı sürekli olarak artırmak için operasyonel mükemmelliği kullanmak.
Çalışanları Harekete Geçirmek
Etik, adil, sağlıklı, yüksek motivasyonlu bir işyeri kültürünü destekleyerek şirket performansını güçlendirmek ve toplumsal sorunların çözülmesine katkıda bulunmak.
2015 Hedefleri
Sunduğumuz ürün gruplarının %10'unda ürün sürdürülebilirliğini geliştirmek Sera gazı emisyonunu, su kullanımı ve atık oranını 2006 yılındaki taban seviyelerimize göre %10 azaltmak 3 yeni bağlılık ve farkındalık programı uygulamak
Yaklaşım
Ekibimizin yaratıcılığı ve memnuniyetini sürdürülebilirliğe yönelik tasarım, yaşam döngüsü düşüncesi ve ürün yönetimi kavramlarıyla birleştirerek, müşterilerimize insan sağlığını iyileştiren, çevresel etkilerin ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olan ürünler geliştirme konusunda yardımcı oluyoruz. Sera gazı emisyonları, su kullanımı ve operasyonlarımız sonucunda ortaya çıkan atıkların daha da azaltılması için halihazırda kaydettiğimiz ilerleme temelinde bir üst seviyeye çıkarmak için yenilikçi fikirlere odaklanıyoruz. Üç yeni bağlılık ve farkındalık programıyla, olumlu etkimizi arttırma ve geliştirmeye ilişkin ekip bağlılığımız ile ve uzun süreli misyonumuzun temellerini pekiştirerek, hem kurumumuzu güçlendiriyor hem de tüm dünyada sağlık ve refahın arttırılmasına katkıda bulunuyoruz.


 
 
Durum Çalışmaları: Çalışanların Nasıl Sorumlu Davrandığını ve Değer Yarattığını Öğrenin

Durum Çalışmaları
Sorumlu
davranan ve
değer yaratan çalışanlar


Daha Fazla Bilgi
Medya Odası

Medya Odası
En yeni haber ve bilgileri öğrenin.

Daha Fazla Bilgi