Információ
X


Merck Chemicals

more less

114410  Szilikát (kovasav) teszt
Módszer: kolorimetria színskálával, összehasonlító blokkal és hosszú kémcsövekkel 0.01-0.02-0.04-0.06-0.08-0.10-0.15-0.20-0.25 mg/l Si 0.02-0.04-0.09-0.13-0.17-0.21-0.32-0.43-0.53 mg/l SiO2 MColortest™

Általános kérdéseivel kérjük, keresse Vevőszolgálatunkat:

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefonszám: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000

Lépjen kapcsolatba velünk


17 április 2014

loading
 
Image

A teszt pl. a talajvízben és felszíni vízben, az ivóvízben és ipari vízben található szilikát meghatározására szolgál. A szilikátkoncentráció a mérőoldat színének és a színkártya színmezőinek vizuális összehasonlításával, félkvantitatív módon mérhető.


Product number Kiszerelés Qty/Pk
1144100001  Muanyagdoboz  150 tests 

Alternatív termékek

Kiegészítők

114792

Szilikát (kovasav) teszt Módszer: kolorimetria, színösszehasonlító koronggal 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 mg/l Si MColortest™

 

114901

Lapos aljú csövek, hosszú, MColortest™

 

 

 

 

170236

Szilícium standardoldat visszavezethető a NIST standard referenciaanyagára, 0,5 mol/l HNO3-as SiO2 oldat 1000 mg/l Si Certipur®

 

 

 

 

118323

Szilikát (Kovasav) teszt Utántöltő csomag a 114792. és a 114410. sz. teszthez MColortest™

 
 
 
Termékinformáció
Egységes vámtarifaszám 3822 00 00
Tárolási kategória +15°C és +25°C között tárolandó.
GHS szerinti biztonsági adatok
Precautionary Statement(s) P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280: Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P309 + P310: Expozíció vagy rosszullét esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Signal Word Veszély
Hazard Pictogram(s)
Raktározási osztály 8 B Nem éghető, maró anyagok
Biztonsági információ
Hazard Symbol
Corrosive
Dangerous for the environment
Szállítási információ
ADR, RID (közút, vasút) besorolás UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
IMDG-kód (tengeri szállítás) besorolás UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
IATA-DGR (légi szállítás) besorolás UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II

© Merck KGaA, Darmstadt, Germany, 2014


x

Welcome to Merck Millipore

 

Europe, Middle East and Africa Ázsia / Óceánia North America, Central America and the Caribbean South America

Válassza ki az országot:

North America, Central America and the Caribbean

South America

Europe, Middle East and Africa

Ázsia / Óceánia

All countries from A to Z

If you can't find your country please click here.

 

Titoktartási nyilatkozat

 

x

Merck Chemicals Cart ()

You are entering the Millipore online shop. Both carts are maintained for you while you shop between sites. We recommend to complete your Merck order before visiting Millipore.com.

Go to Millipore Proceed to checkout


What kind of products are you looking for?

Millipore

Bio manufacturing and Life science.

Merck Chemicals

High-quality industrial and laboratory chemicals.


Fontos üzenet


Bioscience termékek más Merck termékekkel együtt jelenleg nem rendelhetők. Első lépésben ajánlott az aktuális rendelés befejezése.

Kívánja folytatni without aktuális rendelését? Ha igen, a kosara kiürül.