Informacje
X


Merck Chemicals

więcej mniej

100090  Kwas adypinowy
odpowiedni do użytku jako substancja pomocnicza EMPROVE® exp Ph Eur,NF,FCC,E 355

Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta jeśli masz jakieś pytania:

Merck Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137
02-231 Warszawa
Polska
Telefon: 022 53 59 770
Faks: 022 53 59 945
E-mail: dzial.handlowy@merckgroup.com

Skontaktuj się z nami


20 kwiecień 2014

ładowanie
 
Numer katalogowy Opakowanie Wielkość opk. Ilość Cena Delivery Date
        Zaloguj się, aby mieć dostęp do swoich cen
1000909029  Podwójny worek PE   25 kg 
ładowanie
 
Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili też…
ładowanie ładowanie ładowanie
Informacje o produkcie
Grade Ph Eur,NF,FCC,E 355
Synonimy Hexanedioic acid
Wzór sumaryczny C6H10O4
Numer HS 2917 12 00
Numer EC 204-673-3
Masa molowa 146.14 g/mol
Numer indeksu EC 607-144-00-9
Numer CAS 124-04-9
Dane fizykochemiczne
Temperatura samozapłonu. 405 °C
Rozpuszczalność w wodzie 15 g/l (20 °C)
Temperatura topnienia 151 - 154 °C
Masa molowa 146.14 g/mol
Gęstość 1.360 g/cm3 (25 °C)
Bulk density 700 kg/m3
Wartość pH 2.7 (24.9 g/l, H2O, 25 °C)
Temperatura wrzenia 330 °C (1013 hPa)
Prężność pary 0.097 hPa (18.5 °C)
Temperatura zapłonu 196 °C
Informacje dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z GHS
Hazard Statement(s) H319: Działa drażniąco na oczy.
Precautionary Statement(s) P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Signal Word Uwaga
Piktogram(y) zagrożenia
RTECS AU8400000
Klasa składowania 10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
WGK WGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
Informacja o środkach bezpieczeństwa
Zwroty R R 36
Działa drażniąco na oczy.
Kategorie zagrożenia substancja dra?ni?ca
Hazard Symbol
Irritant
Informacje transportowe
Klasyfikacja ADR, RID (transport ladowy) Kein Gefahrgut
Klasyfikacja IMDG-Code (transport morski) No Dangerous Good
Klasyfikacja IATA-DGR (transport powietrzny) No Dangerous Good
Dane toksykologiczne
LD 50 doustnie LD50 szczur 5700 mg/kg
LD 50 przez skórę LD50 królik > 7940 mg/kg
Kwas adypinowy, molecular structure

© Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy, 2014


x

Witamy na stronie Merck Millipore

 

Europa, Bliski Wschód i Afryka Azja / Pacyfik Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Wyspy Karaibskie Ameryka Południowa

Wybierz Twój kraj:

Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Wyspy Karaibskie

Ameryka Południowa

Europa, Bliski Wschód i Afryka

Azja / Pacyfik

Wszystkie kraje od A do Z

Jeżeli nie możesz znaleźć swojego kraju kliknij tutaj.

 

Ochrona prywatności

 

x

Merck Chemicals Cart ()

You are entering the Millipore online shop. Both carts are maintained for you while you shop between sites. We recommend to complete your Merck order before visiting Millipore.com.

Go to Millipore Proceed to checkout


What kind of products are you looking for?

Millipore

Bio manufacturing and Life science.

Merck Chemicals

High-quality industrial and laboratory chemicals.


Ważna wiadomość


Niestety w tej chwili nie jest możliwe złożenie zamówienia na produkty biochemiczne i inne produkty firmy Merck w jednym koszyku. Proponujemy w pierwszej kolejności zakończyć bieżące zamówienie.

Czy chcesz kontynuować bez uprzedniego zakończenia bieżącego zamówienia? Jeżeli tak, Twój koszyk zostanie opróżniowy.