Information
X


Merck Chemicals

more less

Dioxin in Meat

เชื่อถือได้และประหยัดค่าใช้จ่าย

ตัวทำละลาย UniSolv® จากเมอร์คสำหรับการตรวจวัดค่าไดออกซินโดยใช้ GC-MS

dioxin_in_meat_cow.jpg ไดออกซินเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายเนื่องจากมีโอกาสเป็นพิษสูงมาก โชคดีที่เราสามารถตรวจวัดค่าไดออกซินได้อย่างน่าเชื่อถือด้วย GC-MS โดยใช้ตัวทำละลาย GC ได้แก่ toluene n-hexane และ dichloromethane เมอร์คนำเสนอตัวทำละลายทั้งสามชนิดนี้โดยมีความบริสุทธิ์สูงตามมาตรฐานของ UniSolv® และด้วยคุณสมบัติเฉพาะไม่เหมือนใคร ตัวทำละลายเหล่านี้ของเมอร์คจึงเหมาะที่สุดสำหรับการตรวจหาไดออกซินด้วย GC-MS โดยใช้วิธีการที่กำหนด และมีข้อดีที่เหนือกว่าตัวทำละลายชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:
  • เหมาะสำหรับการตรวจวัดค่าไดออกซิน
  • ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้เนื่องจากมีความบริสุทธิ์สูงสุด
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีความถูกต้องตรงกันสูงสุดในชุดทดสอบแต่ละรอบการผลิต
  • มีระยะเวลาในการเก็บรักษายาวนานที่สุด

การทดสอบอาหารเพื่อตรวจหาไดออกซินถือเป็นสิ่งสำคัญ

ไดออกซิน ซึ่งเป็นชื่อย่อของ polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) และ dibenzofurans (PCDF) จะเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจในกระบวนการอุตสาหกรรมมากมายและยังเกิดขึ้นจากแหล่งธรรมชาติได้อีกด้วย ในมนุษย์ ไดออกซินเป็นสาเหตุทำให้เกิดสิวขั้นรุนแรงที่เรียกว่า chloracne รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอก และการทำลายตับ ระบบประสาท และระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ มนุษย์จะได้รับไดออกซินโดยการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อน ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลา เนื้อ และผลิตภัณฑ์จากนม เนื่องจากไดออกซินจะสะสมในเนื้อเยื่อไขมันของสัตว์และมนุษย์เป็นระยะเวลานาน ดังนั้น การได้รับไดออกซินแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดการสะสมจนถึงระดับที่เป็นอันตรายได้ในที่สุด นี่จึงเป็นเหตุผลที่การทดสอบอาหารเพื่อตรวจหาไดออกซินถือเป็นสิ่งสำคัญ และถือเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันจากการปนเปื้อนไดออกซินหลายต่อหลายกรณี และเมื่อเร็วๆ นี้ ข่าวลือเกี่ยวกับไดออกซินก็สร้างความตกใจให้กับสาธารณชนเป็นอย่างมาก: ในเดือนธันวาคม 2008 มีการตรวจพบการปนเปื้อนไดออกซินในเนื้อวัวและเนื้อหมูของไอร์แลนด์ ซึ่งสูงกว่าขีดจำกัดที่ EU แนะนำถึง 80 ถึง 200 เท่า

UniSolv® สำหรับการตรวจสอบไดออกซินที่เชื่อถือได้

ตามแนวทางปฏิบัติ VDI 3499 (ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งาน DIN EN 1948) ระบุว่า เราสามารถตรวจวัดไดออกซินด้วยการทำแก๊สโครมาโตกราฟีร่วมกับการใช้เครื่องวัดผลแบบแมสสเปกโตรเมทริค (GC-MS) สำหรับการเตรียมสารตัวอย่างนั้น ขอแนะนำให้ใช้ตัวทำละลาย toluene dichloromethane และ n-hexane เมอร์คมีตัวทำละลายทั้งสามชนิดนี้ไว้ให้บริการโดยมี ความบริสุทธิ์สูงตามมาตรฐาน UniSolv® และมีข้อดีที่เหนือกว่าตัวทำละลายชนิดอื่นเป็นอย่างมาก

ทำไมถึงต้องใช้ UniSolv® จากเมอร์ค

คำตอบง่ายมาก เนื่องจาก UniSolv® ของเมอร์คมีคุณภาพสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับของผู้ผลิตรายอื่น คุณภาพสำหรับการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ มีความถูกต้องตรงกันสูงสุดในชุดทดสอบแต่ละรอบการผลิต และเก็บรักษาไว้ได้นานที่สุด นี่คือเหตุผลที่เมอร์คแนะนำ UniSolv® สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่ต้องการระดับความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์สูงสุด

ความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์

ความบริสุทธิ์สูงของตัวทำละลาย UniSolv® และอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนที่ต่ำ (signal-to-noise ratio) ช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ในการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้และมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่ต้องทำกระบวนการทำให้บริสุทธิ์เพิ่มเติม ซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีความถูกต้องตรงกันสูงสุดในชุดทดสอบแต่ละรอบการผลิต

เรามีมาตรฐานคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอในผลิตภัณฑ์ภายในตู้บรรจุสินค้าแต่ละชุดที่ส่งออกจากบริษัท ดังนั้น คุณจึงมั่นใจได้ถึงผลการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้เสมอ โดยไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบซ้ำอีก

ประเภทการประยุกต์ใช้งานกว้างขวางที่สุด

ตัวทำละลาย UniSolv® ของเรามีระยะเวลาการเก็บรักษานานที่สุด และมีการปนเปื้อนต่ำที่สุด ผลก็คือ คุณสามารถใช้ UniSolv® ในการประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวางและครอบคลุมมากที่สุด โดยใช้คุณภาพเพียงหนึ่งเดียวกับการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกัน

ตัวทำละลาย GC สำหรับตรวจสอบไดออกซินในอาหารโดยใช้ GC-MS:

ปลอดภัยอยู่เสมอ ด้วย UniSolv® จากเมอร์ค เนื่องจากคุณภาพสูงสุด คือ การแก้ปัญหาที่ปลอดภัยสูงสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด ติดต่อเรา

© Merck KGaA, Darmstadt, Germany, 2557


x

Welcome to Merck Millipore

 

Europe, Middle East and Africa เอเชีย / แปซิฟิก North America, Central America and the Caribbean South America

Please choose your country:

North America, Central America and the Caribbean

South America

Europe, Middle East and Africa

เอเชีย / แปซิฟิก

All countries from A to Z

If you can't find your country please click here.

 

ถ้อยแถลงการรักษาความลับ

 

x

Merck Chemicals Cart ()

You are entering the Millipore online shop. Both carts are maintained for you while you shop between sites. We recommend to complete your Merck order before visiting Millipore.com.

Go to Millipore Proceed to checkout


What kind of products are you looking for?

Millipore

Bio manufacturing and Life science.

Merck Chemicals

High-quality industrial and laboratory chemicals.


ข้อความสำคัญ


ปัจจุบันยังไม่สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางชีววิทยาศาสตร์พร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเมอร์ค เราแนะนำให้คุณทำการสั่งซื้อแยกกัน

คุณประสงค์จะดำเนินเรื่องคำสั่งซื้อปัจจุบันต่อหรือไม่ ถ้าใช่ ตะกร้าสินค้าคุณจะว่าง