Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

120089 ESHMUNO® A

Přehled

Replacement Information

Products

Katalogové čísloBalení ks/bal.
1200890010 Plastová láhev 10 ml
1200890100 Plastová láhev 100 ml
1200890500 Plastová láhev 500 ml
1200895000 Plastový sud 5 l
Description
Catalogue Number120089
References
Product Information
HS Code3914 00 90
Quality LevelMQ400
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Flash point35 °C (spočteno)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240: Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
P241: Používejte elektrické/ ventilační/ osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
P242: Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
P243: Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
Signal WordVarování
Storage class3 Vznětlivé kapaliny
WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
Disposal3
Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
Safety Information
Categories of dangerho?lavý
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladovat od +2°C až +8°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
Supplemental Information
Specifications
AppearanceMilky white suspension, free from coarse mechanical impurities
Microscopic evaluationSpherical particles, no agglomerates
Capacity (IgG)≥ 55 mg/ml
Leakage (Protein A)≤ 100 ppm
Particle size (30 – 70 µm)≥ 80 %
Endotoxins≤ 1 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count)≤ 20 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count)≤ 20 CFU/ml
Global Trade Item Number
Katalogové číslo GTIN
1200890010 04054839423031
1200890100 04027269708511
1200890500 04027269846558
1200895000 04027269846565

Documentation

Material Qualification Dossier

TitleVersion
5.2

Quality Management Dossier (Open Access)

Title

Operational Excellence Dossier

Title

ESHMUNO® A MSDS

Title

Safety Data Sheet (SDS) 

ESHMUNO® A Certificates of Analysis

Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
1200890010 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1200890100 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1200890500 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1200895000 Plastový sudSpecifikující dokument ve formátu PDF

Brochure

Title
Biochromatography Portfolio Guide
Chromatography Purification Guide
Eshmuno A Chromatography Media
ProSep®Ultra Plus
Viral Safety Assurance: Prevent, Detect, Remove

Technical Info

Title
Application Note - Detection and quantification of leached Protein A from Eshmuno A resin using Cygnus F400 Protein A ELISA kit
Benzyl alcohol clearance from Protein A resins
Protein A Intermediate Wash Strategies (Melissa Holstein, Kristen Cotoni and Nanying Bian) Bioprocess International February 2015
Technical Brief - Citric acid or acetic acid? (MM)

Data Sheet

Title
Robocolumn® and MiniChrom Chromatography Columns