Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

120087 ESHMUNO® HCX

Přehled

Replacement Information

Products

Katalogové čísloBalení ks/bal.
1200870010 Plastová láhev 10 ml
1200870100 Plastová láhev 100 ml
1200870500 Plastová láhev 500 ml
1200875000 Plastový sud 5 l
Description
Catalogue Number120087
References
Product Information
HS Code3914 00 90
Quality LevelMQ400
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.43 g/cm3 (20 °C)
Flash point35 °C (spočteno)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240: Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
P241: Používejte elektrické/ ventilační/ osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
P242: Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
P243: Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
Signal WordVarování
Storage class3 Vznětlivé kapaliny
WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
Disposal3
Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
Safety Information
Categories of dangerho?lavý
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladovat od +2°C až +30°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
Supplemental Information
Specifications
AppearanceMilky white suspension, free from coarse mechanical impurities.
Microscopic evaluationSpherical particles, no agglomerates.
Extractable matter (water)≤ 0.08 %
Ionic capacity170 - 300 µeq/ml
Selectivity test (cytochrom C)50 - 70 mS/cm
Selectivity test (chymotrypsinogen)85 - 115 mS/cm
Particle size (50-120 µm)≥ 80 %
Particle size (d50)75 - 95 µm
Cerium≤ 30 µg/g
Endotoxins≤ 1 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count)≤ 20 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count)
≤ 20 CFU/ml
≤ 20 CFU/ml
Global Trade Item Number
Katalogové číslo GTIN
1200870010 04027269264451
1200870100 04027269264468
1200870500 04027269264475
1200875000 04027269275716

Documentation

Material Qualification Dossier

TitleVersion
3.2

Quality Management Dossier (Open Access)

Title

Operational Excellence Dossier

Title

ESHMUNO® HCX MSDS

Title

Safety Data Sheet (SDS) 

ESHMUNO® HCX Certificates of Analysis

Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
1200870010 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1200870100 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1200870500 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1200875000 Plastový sudSpecifikující dokument ve formátu PDF

Brochure

Title
Biochromatography Portfolio Guide
Chromatography Purification Guide
Eshmuno HCX media

Technical Info

Title
Application Note - Regeneration and Cleaning of Eshmuno HCX Chromatography Resin - A Screening Study
Article: Viral clearance in antibody purification using tentacle ion exchangers
Poster: Virus clearance using Eshmuno HCX

Data Sheet

Title
Robocolumn® and MiniChrom Chromatography Columns