Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

110317 Fractogel® EMD BioSEC (S)

Přehled

Replacement Information

Products

Katalogové čísloBalení ks/bal.
1103170150 Plastová láhev 150 ml
1103170250 Plastová láhev 250 ml
1103175000 Plastový sud 5 l
Description
Catalogue Number110317
References
Product Information
HS Code3906 90 29
Quality LevelMQ400
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.43 g/cm3 (20 °C) nepoužitelné
Flash point35 °C (spočteno)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240: Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
P241: Používejte elektrické/ ventilační/ osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
P242: Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
P243: Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
Signal WordVarování
Storage class3 Vznětlivé kapaliny
WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
Disposal32
Chromatografická rezidua: Agresivní, výbušné (např. peroxidy) nebo toxické látky na vrstvě nebo v sorbentech musí být před likvidací eliminovány příslušnými metodami (vymytím nebo elucí). Rozpouštědla použitá při eluci lze také velmi často opakovaně používat. Větší množství sorbentů (např. z kolon) se zbaví rozpouštědel (filtrací, vysušením) a zabalí do odolných plastikových sáčků: kontejner I. Nosiče TLC a kolony budou likvidovány společně s příslušným odpadem (hliník, sklo, plasty). kontejner K.
Safety Information
Categories of dangerho?lavý
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladovat od +2°C až +30°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
Supplemental Information
Specifications
AppearanceMilky white suspension, free from coarse mechanical impurities
Microscopic evaluationSpherical particles, no agglomerates
Extractable matter (water)≤ 0.03 %
Function test (b:a)≤ 0.7
Function test (c:d)≤ 0.05
Retention time: Bovine serum albumin (BSA)
Retention time: Ovalbumin
Retention time: Cytochrom C
Particle size (d10)20 - 28 µm
Particle size (d50)24 - 34 µm
Particle size (d90)28 - 38 µm
Cerium≤ 1 µg/g
Endotoxins≤ 1 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count)≤ 20 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count)≤ 20 CFU/ml
Functional Test: Separation of bovine serum albumin, ovalbumin and cytochrom C
Global Trade Item Number
Katalogové číslo GTIN
1103170150 04022536513850
1103170250 04022536954646
1103175000 04022536513874

Documentation

Material Qualification Dossier

TitleVersion
4.1

Quality Management Dossier (Open Access)

Title

Operational Excellence Dossier

Title

Fractogel® EMD BioSEC (S) MSDS

Title

Safety Data Sheet (SDS) 

Fractogel® EMD BioSEC (S) Certificates of Analysis

Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
1103170150 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1103170250 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1103175000 Plastový sudSpecifikující dokument ve formátu PDF

Brochure

Title
Biochromatography Portfolio Guide
Chromatography Purification Guide
Fractogel EMD BioSEC

Data Sheet

Title
Robocolumn® and MiniChrom Chromatography Columns