Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

114894 Fractogel® EMD SE Hicap (M)

Přehled

Replacement Information

Products

Katalogové čísloBalení ks/bal.
1148940010 Plastová láhev 10 ml
1148940100 Plastová láhev 100 ml
1148940500 Plastová láhev 500 ml
1148945000 Plastový sud 5 l
Description
Catalogue Number114894
References
Product Information
HS Code3914 00 90
Quality LevelMQ400
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.430 g/cm3 (20 °C) nepoužitelné
Flash point35 °C (spočteno)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240: Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
P241: Používejte elektrické/ ventilační/ osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
P242: Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
P243: Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
Signal WordVarování
Storage class3 Vznětlivé kapaliny
WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
Disposal32
Chromatografická rezidua: Agresivní, výbušné (např. peroxidy) nebo toxické látky na vrstvě nebo v sorbentech musí být před likvidací eliminovány příslušnými metodami (vymytím nebo elucí). Rozpouštědla použitá při eluci lze také velmi často opakovaně používat. Větší množství sorbentů (např. z kolon) se zbaví rozpouštědel (filtrací, vysušením) a zabalí do odolných plastikových sáčků: kontejner I. Nosiče TLC a kolony budou likvidovány společně s příslušným odpadem (hliník, sklo, plasty). kontejner K.
Safety Information
Categories of dangerho?lavý
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladovat od +2°C až +30°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
Supplemental Information
Specifications
AppearanceMilky white suspension, free from coarse mechanical impurities
Microscopic evaluationSpherical particles, no agglomerates
Extractable matter (water)≤ 0.08 %
Ionic Capacity85 - 125 µeq/ml
Functional test (b:a)≤ 0.20
Selectivity test (chymotrypsinogen A)
Selectivity test (lysozyme)
Protein binding capacity (lysozyme)125 - 160 mg/ml
Particle size (d10)37 - 45 µm
Particle size (d50)48 - 60 µm
Particle size (d90)63 - 77 µm
Cerium≤ 20 µg/g
Endotoxins≤ 1 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count)≤ 20 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count)≤ 20 CFU/ml
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A and lysozyme
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A and lysozyme
Global Trade Item Number
Katalogové číslo GTIN
1148940010 04022536575520
1148940100 04022536741895
1148940500 04022536558851
1148945000 04022536558868

Documentation

Material Qualification Dossier

TitleVersion
5.0

Quality Management Dossier (Open Access)

Title

Operational Excellence Dossier

Title

Fractogel® EMD SE Hicap (M) MSDS

Title

Safety Data Sheet (SDS) 

Fractogel® EMD SE Hicap (M) Certificates of Analysis

Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
1148940010 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1148940100 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1148940500 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1148945000 Plastový sudSpecifikující dokument ve formátu PDF

Brochure

Title
Biochromatography Portfolio Guide
Chromatography Purification Guide

Technical Info

Title
Development Strategy for a Cation Exchange (CEX) Chromatography Step in a Monoclonal Antibody (mAb) Process

Data Sheet

Title
Robocolumn® and MiniChrom Chromatography Columns

Posters

Title
Tentacle cation exchangers for optimized mAb purification