Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

116882 Fractogel® EMD SO3- (M)

Přehled

Replacement Information

Products

Katalogové čísloBalení ks/bal.
1168820010 Plastová láhev 10 ml
1168820100 Plastová láhev 100 ml
1168820500 Plastová láhev 500 ml
1168825000 Plastový sud 5 l
Description
Catalogue Number116882
References
Product Information
HS Code3914 00 90
Quality LevelMQ400
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.43 g/cm3 (20 °C)
Flash point35 °C Nepodporuje hoření.
Bulk density1000 kg/m3
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240: Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
P241: Používejte elektrické/ ventilační/ osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
P242: Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
P243: Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
Signal WordVarování
Storage class3 Vznětlivé kapaliny
WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
Disposal3
Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
Safety Information
Categories of dangerho?lavý
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladovat od +2°C až +30°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
Supplemental Information
Specifications
AppearanceMilky white suspension, free from coarse mechanical impurities
Microscopic evaluationSpherical particles, no agglomerates
Extractable matter (water)≤ 0.05 %
Ionic Capacity90 - 130 µeq/ml
Functional test (b:a)≤ 0.4
Functional test (c:d)≤ 0.45
Selectivity test (chymotrypsinogen A)
Selectivity test (cytochrom C)
Selectivity test (lysozyme)
Protein binding capacity (lysozyme)115 - 150 mg/ml
Particle size (d10)37 - 45 µm
Particle size (d50)48 - 60 µm
Particle size (d90)63 - 77 µm
Cerium≤ 1 µg/g
Endotoxins≤ 1 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count)≤ 20 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count)≤ 20 CFU/ml
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A, cytochrom C and lysozyme
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A, cytochrom C and lysozyme
Global Trade Item Number
Katalogové číslo GTIN
1168820010 04022536168661
1168820100 04022536741932
1168820500 04022536168678
1168825000 04022536168685

Documentation

Material Qualification Dossier

TitleVersion
5.0

Quality Management Dossier (Open Access)

Title

Operational Excellence Dossier

Title

Fractogel® EMD SO3- (M) MSDS

Title

Safety Data Sheet (SDS) 

Fractogel® EMD SO3- (M) Certificates of Analysis

Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
1168820010 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1168820100 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1168820500 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1168825000 Plastový sudSpecifikující dokument ve formátu PDF

Brochure

Title
Biochromatography Portfolio Guide

Technical Info

Title
Article: Viral clearance in antibody purification using tentacle ion exchangers
Development Strategy for a Cation Exchange (CEX) Chromatography Step in a Monoclonal Antibody (mAb) Process

Data Sheet

Title
Robocolumn® and MiniChrom Chromatography Columns

Posters

Title
Tentacle cation exchangers for optimized mAb purification