Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

116881 Fractogel® EMD TMAE (M)

Přehled

Replacement Information

Products

Katalogové čísloBalení ks/bal.
1168810010 Plastová láhev 10 ml
1168810100 Plastová láhev 100 ml
1168810500 Plastová láhev 500 ml
1168815000 Plastový sud 5 l
Description
Catalogue Number116881
SynonymsBiochromatography, Fractogel® Ion exchangers, Ion exchanger for LC (Fractogel® TSK/EMD)
References
Product Information
HS Code3914 00 90
Quality LevelMQ400
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.430 g/cm3 (20 °C)
Flash point35 °C (spočteno)
Bulk density1000 kg/m3
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240: Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
P241: Používejte elektrické/ ventilační/ osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
P242: Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
P243: Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
Signal WordVarování
Storage class3 Vznětlivé kapaliny
WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
Disposal32
Chromatografická rezidua: Agresivní, výbušné (např. peroxidy) nebo toxické látky na vrstvě nebo v sorbentech musí být před likvidací eliminovány příslušnými metodami (vymytím nebo elucí). Rozpouštědla použitá při eluci lze také velmi často opakovaně používat. Větší množství sorbentů (např. z kolon) se zbaví rozpouštědel (filtrací, vysušením) a zabalí do odolných plastikových sáčků: kontejner I. Nosiče TLC a kolony budou likvidovány společně s příslušným odpadem (hliník, sklo, plasty). kontejner K.
Safety Information
Categories of dangerho?lavý
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladovat od +2°C až +30°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
Supplemental Information
Specifications
AppearanceMilky white suspension, free from coarse mechanical impurities
Microscopic evaluationSpherical particles, no agglomerates
Extractable matter (water)≤ 0.03 %
Ionic Capacity43 - 73 µeq/ml
Functional test (b:a)≤ 0.25
Selectivity test (conalbumin)
Selectivity test (human serum albumin)
Protein binding capacity (bovine serum albumin)70 - 105 mg/ml
Particle size (d10)37 - 45 µm
Particle size (d50)48 - 60 µm
Particle size (d90)63 - 77 µm
Cerium≤ 1 µg/g
Endotoxins≤ 1 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count)≤ 20 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count)≤ 20 CFU/ml
Functional test: Separation of conalbumin and human serum albumin
Functional test: Separation of conalbumin and human serum albumin
Global Trade Item Number
Katalogové číslo GTIN
1168810010 04022536168623
1168810100 04022536741925
1168810500 04022536168630
1168815000 04022536168647

Documentation

Material Qualification Dossier

TitleVersion
5.0

Quality Management Dossier (Open Access)

Title

Operational Excellence Dossier

Title

Fractogel® EMD TMAE (M) MSDS

Title

Safety Data Sheet (SDS) 

Fractogel® EMD TMAE (M) Certificates of Analysis

Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
1168810010 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1168810100 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1168810500 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
1168815000 Plastový sudSpecifikující dokument ve formátu PDF

Certificates

Title

Brochure

Title
Biochromatography Portfolio Guide

Technical Info

Title
Article: Viral clearance in antibody purification using tentacle ion exchangers
Technical information - Data sheet 1.16887 / 1.16881 Fractogel®EMD TMAE (S)

Data Sheet

Title
Robocolumn® and MiniChrom Chromatography Columns