Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

102109 Kalcium-oxid, márványból

102109
Purchase on Sigma-Aldrich

Áttekintés

Replacement Information

Kulcsspecifikációk táblázata

CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
1305-78-8215-138-9CaO56.07 g/mol

Products

KatalógusszámCsomagolás Menny./csomag
1021091000 Muanyagpalack 1 kg
1021099025 Kartondoboz 25 kg
Description
Catalogue Number102109
SynonymsLime, caustic, Quicklime
References
Product Information
CAS number1305-78-8
EC number215-138-9
Hill FormulaCaO
Molar Mass56.07 g/mol
HS Code2825 90 90
Quality LevelMQ200
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Boiling point2850 °C (100 mbar)
Density3.37 g/cm3 (20 °C)
Melting Point2580 °C
pH value12.6 (H₂O, 20 °C) (telített oldat)
Bulk density800 - 1200 kg/m3
Solubility1.65 g/l Heves reakció veszélye.
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H315: Bőrirritáló hatású.
H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
H335: Légúti irritációt okozhat.
Precautionary Statement(s)P261: Kerülje a por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzését.
P264: A használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni.
P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280: Védőkesztyű/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Signal WordVeszély
RTECSEW3100000
Storage class10 - 13 Egyéb folyadékok és szilárd anyagok
WGKWGK 1 enyhén vízszennyező
Disposal14
Inorganic salts: Container I. Neutral solutions of the these salts: Container D. Before placing in Container D, check the pH with pH-Universal indicator strips (Item No. 109535).
Safety Information
Categories of dangerirritáló
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageNoTempLimit
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1910 , 8, III
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
Supplemental Information
Specifications
Assay (complexometric)≥ 95.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid≤ 0.1 %
Chloride (Cl)≤ 500 ppm
Sulfate (SO₄)≤ 5000 ppm
Heavy metals (as Pb)≤ 50 ppm
Global Trade Item Number
Katalógusszám GTIN
1021091000 04022536029573
1021099025 04022536663852