Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

106733 Nátronmész

106733
Purchase on Sigma-Aldrich

Áttekintés

Replacement Information

Products

KatalógusszámCsomagolás Menny./csomag
1067330501 Muanyagpalack 500 g
1067332500 Muanyagpalack 2.5 kg
Description
Catalogue Number106733
References
Product Information
HS Code3824 99 71
Quality LevelMQ200
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Bulk density750 kg/m3
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H290: Fémekre korrozív hatású lehet.
H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H335: Légúti irritációt okozhat.
Precautionary Statement(s)P234: Az eredeti csomagolásban tartandó.
P260: A por belélegzése tilos.
P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280: Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédő használata kötelező.
P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Signal WordVeszély
Storage class8B Nem éghető, maró veszélyes anyagok
WGKWGK 1 enyhén vízszennyező
Disposal13
Bases and alcoholates should be diluted if necessary by carefully stirring them into water and then neutralized (protective gloves, fume cupboard!) with hydrochloric acid (Cat. No. 100312). Before placing in container D, check the pH with pH universal indicator strips (Cat. No. 109535).
Safety Information
Categories of dangerirritáló
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageNoTempLimit
Packaging Information
Transport Information
Supplemental Information
Specifications
Identitypasses test
Absorption capacity for CO₂ (according to NF)≥ 25 %
Bulk densityabout 85
Global Trade Item Number
Katalógusszám GTIN
1067330501 04022536974910
1067332500 04022536977805