Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

100540 Difoszfor-pentoxid

100540
Purchase on Sigma-Aldrich

Áttekintés

Replacement Information

Kulcsspecifikációk táblázata

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
1314-56-3215-236-1O₅P₂P₂O₅141.95 g/mol

Products

KatalógusszámCsomagolás Menny./csomag
1005401000 1 kg
1005409025 Acélhordó 25 kg
Description
Catalogue Number100540
Synonymsphosphoric anhydride, Phosphoric anhydride
Descriptiondi-Phosphorus pentoxide
References
Product Information
CAS number1314-56-3
EC index number015-010-00-0
EC number215-236-1
Hill FormulaO₅P₂
Chemical formulaP₂O₅
Molar Mass141.95 g/mol
HS Code2809 10 00
Quality LevelMQ200
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density2.5 g/cm3 (20 °C)
Melting Point420 °C (zárt kapillárisok)
pH value3.6 (0.1 g/l, H₂O)
Vapor pressure<0.1 hPa (20 °C)
Bulk density700 kg/m3
Solubility850 g/l Heves reakció veszélye.
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
EUH014: Vízzel hevesen reagál.
Precautionary Statement(s)P260: A por belélegzése tilos.
P280: Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédő használata kötelező.
P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
P304 + P340 + P310: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P363: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
Signal WordVeszély
Storage class8B Nem éghető, maró veszélyes anyagok
WGKWGK 1 enyhén vízszennyező
Disposal12
Inorganic acids and anhydrides thereof should first be diluted or hydrolyzed by stirring carefully into ice water and then neutralized (protective gloves, fume cupboard!) with sodium hydroxide solution (Cat. No. 105587). Before filling into container D, check the pH with pH universal indicator strips (Cat. No. 109535). Fuming sulfuric acid should be carefully stirred dropwise into 40 % sulfuric acid (Cat. No. 109286). Ensure that plenty of ice is available for cooling! When sufficiently cool, treat the highly concentrated sulfuric acid as described above. Analogous to this procedure, other anhydrides can be converted into their corresponding acids. Acid gases (e.g. hydrogen halide, chlorine, phosgene, sulfur dioxide) can be introduced into dilute sodium hydroxide solution and after neutralization disposed of in container D.
Safety Information
Categories of dangermaró hatású
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageNoTempLimit
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1807 , 8, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1807 , 8, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1807 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
Supplemental Information
Specifications
Assay (acidimetric)≥ 97.0 %
Identitypasses test
Chloride (Cl)≤ 50 ppm
Heavy metals (as Pb)≤ 100 ppm
Reducing matter (P₂O₃)≤ 0.02 %
Global Trade Item Number
Katalógusszám GTIN
1005401000 04022536007540
1005409025 04022536725130