Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

104008 Formamid

104008
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Tabela kluczowych gatunków

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
75-12-7200-842-0CH₃NOHCONH₂45.04 g/mol

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1040081000 Butelka plastikowa 1 l
1040082500 Butelka plastikowa 2.5 l
1040089025 Kanister plastikowy 25 l
Description
Catalogue Number104008
SynonymsFormic acid amide, Methane amide
DescriptionFormamide
OverviewEMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
References
Product Information
CAS number75-12-7
EC index number616-052-00-8
EC number200-842-0
Hill FormulaCH₃NO
Chemical formulaHCONH₂
Molar Mass45.04 g/mol
HS Code2924 19 29
Structure formula ImageStructure formula Image
Quality LevelMQ200
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Boiling point210 °C (1013 hPa)
Density1.13 g/cm3 (20 °C)
Explosion limit2.7 - 19.0 %(V)
Flash point152 °C
Ignition temperature500 °C
Melting Point2.6 °C
pH value4 - 10 (200 g/l, H₂O, 20 °C)
Vapor pressure0.08 hPa (20 °C)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
LD 50 oralLD50 Szczur 5325 mg/kg
LD 50 dermalLD50 Królik 17000 mg/kg
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H351: Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360D: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą pokarmową.
Precautionary Statement(s)P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P260: Nie wdychać mgły lub par.
P280: Nosić rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę narządu słuchu.
P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
Signal WordNiebezpieczeństwo
Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
Disposal9
Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
Safety Information
Categories of dangersubstancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Supplemental Information
Specifications
Assay (N; Kjeldahl)≥ 99.0 %
Identity (IR)passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C)1.132 - 1.135
Water (according to Karl Fischer)≤ 0.3 %
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1040081000 04022536046358
1040082500 04022536046365
1040089025 04022536046372

Documentation

Formamid MSDS

Title

Safety Data Sheet (SDS) 

Formamid Certificates of Analysis

Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
1040081000 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
1040082500 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
1040089025 Kanister plastikowyDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

Brochure

Title
Brochure - Easy Grip - Full control
Inorganics & Solvents for classical analysis
Safety Connects - Solvents Withdrawal System Brochure

Powiązane produkty i zastosowania

Accessories (Secondary)

Numer katalogowy Opis
100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS
108801 Klucz

Związane produkty według: Brand Facete

Kategorie

Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Solvents for Lab Applications EMPLURA®
Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Classical Analysis and Synthesis > Solvents for Preparative Lab Applications EMPLURA®
Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Production and Purification > Solvents for Lab Applications EMPLURA®