101514 Kwas solny 30%

101514
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Contact Customer Service
   Wyświetl ceny i dostępność

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowy DostępnośćOpakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1015140250
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
     Contact Customer Service

     Butelka plastikowa 250 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1015140500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
       Contact Customer Service

       Butelka plastikowa 500 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1015141000
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
         Contact Customer Service

         Butelka plastikowa 1 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number101514
         SynonymsHydrogen chloride solution
         References
         Product Information
         HS Code2806 10 00
         Quality LevelMQ100
         Applications
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point85 °C (1013 hPa)
         Density1.15 g/cm3 (20 °C)
         Melting Point-50 °C
         pH value<1 (300 g/l, H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure21.8 hPa (20 °C)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
         Hazard Pictogram(s)
         Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
         H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
         H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
         Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
         P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         Signal WordNiebezpieczeństwo
         Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
         WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
         Disposal12
         Kwasy nieorganiczne i ich bezwodniki najpierw należy rozcieńczyć lub zhydrolizować dodając je ostrożnie do wody z lodem, po czym zobojętnić (rękawice, wyciąg) roztworem wodorotlenku sodowego (nr kat. 105587). Przed umieszczeniem w pojemniku D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535). Dymiący kwas siarkowy należy ostrożnie dodawać kropla po kropli do 40% kwasu siarkowego (nr kat. 109286) ciągle mieszając. Należy przygotować dużą ilość lodu do chłodzenia. Po dostatecznym oziębieniu potraktować powstały stężony kwas siarkowy jak wyżej. Kwaśne gazy (bromowodór, chlorowodór i jodowodór, chlor, fosgen, dwutlenek siarki) należy wprowadzić do rozcieńczonego roztworu wodorotlenku sodowego i po zobojetnieniu umieścić w pojemniku D.
         Safety Information
         Hazard Symbols Hazard SymbolsCorrosive
         Categories of dangersubstancja ?r?ca
         R PhraseR 34-37
         Powoduje oparzenia.Działa drażniąco na drogi oddechowe.
         S PhraseS 26-45
         Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1789 , 8, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1789 , 8, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1789 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (acidimetric)≥ 30.0 %
         Ag (Silver)≤ 100 ppt
         Al (Aluminium)≤ 100 ppt
         As (Arsenic)≤ 100 ppt
         Au (Gold)≤ 100 ppt
         B (Boron)≤ 100 ppt
         Ba (Barium)≤ 50 ppt
         Be (Beryllium)≤ 50.0 ppt
         Bi (Bismuth)≤ 50.0 ppt
         Ca (Calcium)≤ 500 ppt
         Cd (Cadmium)≤ 50.0 ppt
         Ce (Cerium)≤ 20.00 ppt
         Co (Cobalt)≤ 100.0 ppt
         Cr (Chromium)≤ 50 ppt
         Cu (Copper)≤ 100 ppt
         Dy (Dysprosium)≤ 20.00 ppt
         Er (Erbium)≤ 20.00 ppt
         Eu (Europium)≤ 20.00 ppt
         Fe (Iron)≤ 500 ppt
         Ga (Gallium)≤ 50.0 ppt
         Gd (Gadolinium)≤ 20 ppt
         Hf(Hafnium)≤ 10.00 ppt
         Hg (Mercury)≤ 50 ppt
         Ho (Holmium)≤ 20.00 ppt
         In (Indium)≤ 50.0 ppt
         K (Potassium)≤ 500 ppt
         La (Lanthanum)≤ 20.0 ppt
         Li (Lithium)≤ 50.0 ppt
         Lu (Lutetium)≤ 20.00 ppt
         Mg (Magnesium)≤ 100 ppt
         Mn (Manganese)≤ 50 ppt
         Mo (Molybdenum)≤ 50.0 ppt
         Na (Sodium)≤ 200 ppt
         Nb (Niobium)≤ 20.0 ppt
         Nd (Neodymium)≤ 20.0 ppt
         Ni (Nickel)≤ 200 ppt
         Pb (Lead)≤ 50.0 ppt
         Pd (Palladium)≤ 100 ppt
         Pr (Praseodym)≤ 20.00 ppt
         Pt (Platinum)≤ 50 ppt
         Rb (Rubidium)≤ 20.0 ppt
         Re (Rhenium)≤ 10.00 ppt
         Ru (Ruthenium)≤ 20.0 ppt
         Sb (Antimony)≤ 100 ppt
         Sc (Scandium)≤ 20 ppt
         Se (Selenium)≤ 200 ppt
         Si (Silicon)≤ 1000 ppt
         Sm (Samarium)≤ 20.00 ppt
         Sn (Tin)≤ 200 ppt
         Sr (Strontium)≤ 50.0 ppt
         Ta (Tantalum)≤ 100.00 ppt
         Tb (Terbium)≤ 20.00 ppt
         Te (Tellur)≤ 100 ppt
         Th (Thorium)≤ 1.00 ppt
         Ti (Titanium)≤ 50 ppt
         Tl (Thallium)≤ 50.0 ppt
         Tm (Thulium)≤ 20.00 ppt
         U (Uranium)≤ 1.00 ppt
         V (Vanadium)≤ 50 ppt
         W (Wolfram)≤ 100 ppt
         Y (Yttrium)≤ 10.0 ppt
         Yb (Ytterbium)≤ 20.0 ppt
         Zn (Zinc)≤ 200 ppt
         Zr (Zirconium)≤ 20.0 ppt

         Documentation

         Kwas solny 30% MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Kwas solny 30% Certificates of Analysis

         Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
         1015140250 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         1015140500 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         1015141000 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

         Technical Info

         Title
         Complete Monograph Methods - Solutions for regulated Pharmaceutical Instrumental Analysis Methods with HPLC, FTIR, KF, AAS and ICP 2015 -1
         Esomeprazole (USP)

         Powiązane produkty i zastosowania

         Alternative Products

         Numer katalogowy Opis  
         100318 Kwas solny 30% Pokaż ceny i dostępność

         Related Products

         Numer katalogowy Opis  
         100318 Kwas solny 30% Pokaż ceny i dostępność

         Accessories (Secondary)

         Związane produkty według: Brand Facete

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > High Purity Acids and Bases Suprapur®, Ultrapur
         Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP