Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

101359 Wskaźnik mieszany 4,5

101359
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1013590250 Butelka plastikowa 250 ml
Description
Catalogue Number101359
References
Product Information
HS Code3824 99 79
Quality LevelMQ200
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density0.93 g/cm3 (20 °C)
Flash point9 °C
pH value4.8 (H₂O, 20 °C)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P240: Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P241: Używać elektrycznego/ wentylującego/ oświetleniowego/ przeciwwybuchowego sprzętu.
P242: Używać nieiskrzących narzędzi.
P243: Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Signal WordNiebezpieczeństwo
Storage class3 Ciecze łatwopalne
WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
Disposal3
Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
Safety Information
Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać w +2°C do +30°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1170 , 3, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1170 , 3, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1170 , 3, II
Supplemental Information
Specifications
Application testconforms
pH-value (20 °C)4.5 - 5.0
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1013590250 04022536019741

Powiązane produkty i zastosowania

Accessories (Secondary)

Kategorie

Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Safety Products and General Applications > Indicators > Acid Alkali Indicators or pH Indicators