Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

100495 Kwas szczawiowy, dihydrat

100495
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Tabela kluczowych gatunków

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
6153-56-6205-634-3C₂H₂O₄ * 2 H₂O(COOH)₂ * 2 H₂O126.07 g/molACS,ISO,Reag. Ph Eur

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1004950100 Butelka plastikowa 100 g
1004950500 Butelka plastikowa 500 g
1004951000 Butelka plastikowa 1 kg
1004959025 Pudlo tekturowe 25 kg
Description
Catalogue Number100495
SynonymsEthanedioic acid
DescriptionOxalic acid dihydrate
References
Product Information
CAS number6153-56-6
EC index number607-006-00-8
EC number205-634-3
GradeACS,ISO,Reag. Ph Eur
Hill FormulaC₂H₂O₄ * 2 H₂O
Chemical formula(COOH)₂ * 2 H₂O
Molar Mass126.07 g/mol
HS Code2917 11 10
Structure formula ImageStructure formula Image
Quality LevelMQ300
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Boiling point149 - 160 °C (1013 hPa) (rozkład)
Density1.65 g/cm3 (20 °C)
Flash point157 °C (rozkład)
Melting Point98 - 100 °C
pH value1.5 (10 g/l, H₂O)
Vapor pressure0.000312 hPa (25 °C)
Bulk density813 kg/m3
Solubility>100 g/l
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
LD 50 oralLD50 Szczur 375 mg/kg
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H302 + H312: Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Precautionary Statement(s)P264: Dokładnie umyć ciało po użyciu.
P280: Nosić rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę narządu słuchu.
P301 + P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P302 + P352 + P312: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P362 + P364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Signal WordNiebezpieczeństwo
Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
Disposal3
Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
Safety Information
Categories of dangersubstancja szkodliwa
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać w +2°C do +30°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
Supplemental Information
Specifications
Assay (manganometric)99.5 - 102.0 %
Insoluble matter≤ 50 ppm
Chloride (Cl)≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄)≤ 50 ppm
Total nitrogen (N)≤ 10 ppm
Heavy metals (as Pb)≤ 5 ppm
Heavy metals (ACS)≤ 5 ppm
Ca (Calcium)≤ 10 ppm
Fe (Iron)≤ 2 ppm
Readily carbonisable substancepasses test
Residue on ignition (as sulfate)≤ 100 ppm
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1004950100 04022536006895
1004950500 04022536006901
1004951000 04022536006925
1004959025 04022536006956

Documentation

Kwas szczawiowy, dihydrat MSDS

Title

Safety Data Sheet (SDS) 

Kwas szczawiowy, dihydrat Certificates of Analysis

Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
1004950100 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
1004950500 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
1004951000 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
1004959025 Pudlo tekturoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

Brochure

Title
Inorganics & Solvents for classical analysis
More Than Sure
Smart Up your lab

Application Notes

Title
Ascorbic Acid in Apple Purees
Ascorbic Acid in Banana Puree
Ascorbic Acid in Candies and Lollies
Ascorbic Acid in Carrot Juice
Ascorbic Acid in Carrot Juice (Beverages)
Ascorbic Acid in Kiwi Fruit
Ascorbic Acid in Milk Powder
Ascorbic Acid in Potato Powder
Ascorbic Acid in Red-Colored Fruit Juices
Ascorbic Acid in Soft Drinks