Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

108525 Rod, wzorzec 10 mg/l

108525
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1085250100 Butelka plastikowa 100 ml
Description
Catalogue Number108525
References
Product Information
HS Code3822 90 00
Quality LevelMQ300
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.02 g/cm3 (20 °C)
pH value1 (H₂O, 20 °C)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Precautionary Statement(s)P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
P264: Dokładnie umyć ciało po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Signal WordNiebezpieczeństwo
Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
Disposal28
Roztwory wodne: Kategoria D.
Safety Information
Categories of dangersubstancja dra?ni?ca
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3264 , 8, III
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3264 , 8, III
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3264 , 8, III, Segregation Group: 1 (Acids)
Supplemental Information
Specifications
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1085250100 04022536636221

Powiązane produkty i zastosowania

Accessories (Primary)

Numer katalogowy Opis
100441 Kwas azotowy 65%
101518 Kwas azotowy 60 %

Związane produkty według: Application Facete

Kategorie

Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®
Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®
Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP
Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®