Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

109137 Wodorotlenek sodowy, roztwór

109137
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Tabela kluczowych gatunków

CAS #Grade Value
1310-73-2Reag. Ph Eur,Reag. USP

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1091371000 Butelka plastikowa 1 l
1091372500 Butelka plastikowa 2.5 l
1091374000 Titripac PE/Alu 4 l
1091379010 Titripac PE/Alu 10 l
1091379025 Kanister plastikowy 25 l
Description
Catalogue Number109137
References
Product Information
CAS number1310-73-2
GradeReag. Ph Eur,Reag. USP
HS Code2815 12 00
Quality LevelMQ200
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.04 g/cm3 (20 °C)
pH value13.7 (H₂O, 20 °C)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Precautionary Statement(s)P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
P280: Nosić rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę narządu słuchu.
P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.
P304 + P340 + P310: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P363: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
Signal WordNiebezpieczeństwo
Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
Disposal13
Zasady nieorganiczne w razie konieczności należy rozcieńczyć, ostrożnie dodając je z mieszaniem do wody, a następnie zobojętnić (rękawice, wyciąg) stosując kwas solny (nr kat. 100312). Przed umieszczeniem w odpadach Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
Safety Information
Categories of dangersubstancja ?r?ca
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1824 , 8, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1824 , 8, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1824 , 8, II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
Supplemental Information
Specifications
Formliquid
Amount-of-substance concentration0.995 - 1.005
Measurement uncertainty+/- 0.003
TraceabilityNIST SRM
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is analyzed by our quality control laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025.
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 potassium hydrogen phthalate) by means of volumetric standard potassium hydrogen phthalate (article number 1.02400), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. The uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with a coverage factor k=2 covering a confidence level of 95%.
Note: The titer is a correction factor to correct for variations of the volumetric solution, the titration equipment, the temperature and other laboratory conditions. For correct titration results it is recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and under laboratory specific conditions directly after opening a new bottle and at regular time intervals.
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1091371000 04022536110950
1091372500 04022536110974
1091374000 04027269029784
1091379010 04022536110981
1091379025 04022536111001

Documentation

Wodorotlenek sodowy, roztwór MSDS

Title

Safety Data Sheet (SDS) 

Wodorotlenek sodowy, roztwór Certificates of Analysis

Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
1091371000 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
1091372500 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
1091374000 Titripac PE/AluDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
1091379010 Titripac PE/AluDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
1091379025 Kanister plastikowyDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

Brochure

Title
Lösungen für regulierte instrumentelle Analyseverfahren
Solutions for regulated Instrumental Analysis Methods

Technical Info

Title
Vitamin B12 (Lactobacillus) Assay Broth, Base, 111988
Vitamin Biotin Assay Broth, 111989
Vitamin Folic Acid Assay Broth, Base, 111990
Vitamin Pantothenic Acid Assay Broth, Base, 111993

Data Sheet

Title
Technical Data Sheet 1.09137 Sodium hydroxide solution according to Reag. Ph. Eur. and according to Reag. Ph. Eur. and

Application Notes

Title
Analytical Quality Assurance, Standard for Formaldehyde
Cobalt in waste water from coating resins and coating materials
Cobalt in waste water from metal processing and metal-working processes
Cobalt in waste water from printing plates, print materials, and graphic products
Cobalt in waste water from the production and casting of non-ferrous metals
Cobalt in waste water from the production of ceramics
Cobalt in waste water from the production of inorganic pigments
Nitrate in Milk
Nitrate in Milk Powder
Nitrite in Milk powder

Powiązane produkty i zastosowania

Alternative Products

Numer katalogowy Opis
109956 Wodorotlenek sodowy, roztwór

Related Products

Numer katalogowy Opis
109956 Wodorotlenek sodowy, roztwór

Accessories (Primary)

Accessories (Secondary)

Związane produkty według: Application Facete

Związane produkty według: Brand Facete

Kategorie

Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Volumetric Solutions Titripur®, Titripac®, Titrisol®, Titriplex® > Titripur® Ready-to-use Solutions