Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

100662 Kwas sorbinowy

Przegląd

Replacement Information

Tabela kluczowych gatunków

CAS #EC NumberHill FormulaMolar MassGrade Value
110-44-1203-768-7C₆H₈O₂112.13 g/molPh Eur,BP,ChP,NF,FCC,E 200

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1006625000 Butelka plastikowa 5 kg
1006629025 Pudlo tekturowe 25 kg
Description
Catalogue Number100662
Synonyms2,4-Hexadienic acid
References
Product Information
CAS number110-44-1
EC number203-768-7
GradePh Eur,BP,ChP,NF,FCC,E 200
Hill FormulaC₆H₈O₂
Molar Mass112.13 g/mol
HS Code2916 19 90
Structure formula ImageStructure formula Image
Quality LevelMQ500
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Boiling point160 - 260 °C (1013 hPa) (rozkład)
Density1.2 g/cm3 (20 °C)
Flash point127 °C
Ignition temperature>130 °C
Melting Point135 - 137 °C
pH value3.3 (1.6 g/l, H₂O, 20 °C)
Vapor pressure0.01 hPa (20 °C)
Bulk density650 kg/m3
Solubility1.6 g/l
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
LD 50 oralLD50 Szczur 7360 mg/kg
LD 50 dermalLD50 Szczur > 2000 mg/kg
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
Precautionary Statement(s)P264: Dokładnie umyć ciało po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Signal WordUwaga
Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
Disposal3
Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
Safety Information
Categories of dangersubstancja dra?ni?ca
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
Supplemental Information
Specifications
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance)99.0 - 101.0 %
Assay (HPLC, calc. on anhydrous substance)98.0 - 102.0 %
Identity (IR)passes test
Identity (wet chemistry)passes test
Identity (Melting point)passes test
Identity (Melting range)passes test
Identity (UV/VIS-Spectroscopy)passes test
Identity (UV/VIS-Spectroscopy) (ChP)passes test
Appearance of solution (5 %; ethanol 96 %)passes test
Clarity and color of solution (ChP)passes test
Melting point132 - 136 °C
Melting range (lower value)≥ 133 °C
Melting range (upper value)≤ 135 °C
Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %
As (Arsenic)≤ 0.0003 %
Cd (Cadmium)≤ 0.001 %
Cu (Copper)≤ 0.001 %
Hg (Mercury)≤ 0.0001 %
Pb (Lead)≤ 0.0002 %
Zn (Zinc)≤ 0.001 %
Aldehydes (as Acetaldehyd)≤ 0.15 %
Acetone≤ 5000 ppm
Other residual solvents (ICH Q3C)excluded by the manufacturing process
Thermal stability (105 °C)No coloration
Water≤ 0.5 %
Sulfated ash≤ 0.1 %
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Conforms to the purity criteria on food additives according to the current European Commission Regulation.
Corresponds to Ph Eur, BP, ChP, NF, FCC, E 200
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1006625000 04022536008820
1006629025 04022536008844

Documentation

Emprove Dossier

TitleVersion
7.0

Quality Management Dossier (Open Access)

Title

Operational Excellence Dossier

Title

Kwas sorbinowy MSDS

Title

Safety Data Sheet (SDS) 

Kwas sorbinowy Certificates of Analysis

Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
1006625000 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
1006629025 Pudlo tekturoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

Certificates

Title