Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

108262 Kwas trifluorooctowy

108262
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Tabela kluczowych gatunków

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
76-05-1200-929-3C₂HF₃O₂CF₃COOH114.02 g/mol

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1082620025 Butelka szklana 25 ml
1082620100 Butelka szklana 100 ml
1082621000 Butelka szklana 1 l
Description
Catalogue Number108262
SynonymsTFA, TFA
DescriptionTrifluoroacetic acid
OverviewAccurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
References
Product Information
CAS number76-05-1
EC index number607-091-00-1
EC number200-929-3
Hill FormulaC₂HF₃O₂
Chemical formulaCF₃COOH
Molar Mass114.02 g/mol
HS Code2915 90 90
Structure formula ImageStructure formula Image
Quality LevelMQ100
Applications
ApplicationTrifluoroacetic acid for spectroscopy Uvasol®. CAS 76-05-1, EC Number 200-929-3, chemical formula CF₃COOH.
Biological Information
Physicochemical Information
Boiling point72 °C (1013 hPa)
Density1.48 g/cm3
Flash point>100 °C nie do oznaczenia
Melting Point-15.2 °C
pH value1 (10 g/l, H₂O)
Vapor pressure158 hPa (25 °C)
Solubility10 g/cm3 rozpuszczalny
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Precautionary Statement(s)P261: Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Nosić rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę narządu słuchu.
P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.
P304 + P340 + P310: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Signal WordNiebezpieczeństwo
RTECSAJ9625000
Storage class8A Palne, żrące materiały niebezpieczne
WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
Disposal4
Wodne roztworu kwasów organicznych ostrożnie zobojętnić wodorowęglanem sodowym (nr kat. 106323) albo wodorotlenkiem sodowym (nr kat. 106462). Przed umieszczeniem w odpadach Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535). Aromatyczne kwasy karboksylowe należy strącić rozcieńczonym kwasem solnym i odsączyć. Osad: Kategoria C. Przesącz: Kategoria D.
Safety Information
Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja ?r?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2699 , 8, I
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2699 , 8, I
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2699 , 8, I, Segregation Group: 1 (Acids)
Supplemental Information
Specifications
Assay (acidimetric)≥ 99.8 %
Water (K. F.)≤ 0.10 %
Color number (Apha)≤ 10
Evaporation residue≤ 0.005 %
UV-transmission (at 265 nm)≥ 10.0 %
UV-transmission (at 305 nm)≥ 50.0 %
UV-transmission (at 320 nm)≥ 80.0 %
UV-transmission (from 325 nm)≥ 90.0 %
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1082620025 04022536102061
1082620100 04022536102078
1082621000 04027269048921

Documentation

Kwas trifluorooctowy MSDS

Title

Safety Data Sheet (SDS) 

Kwas trifluorooctowy Certificates of Analysis

Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
1082620025 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
1082620100 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
1082621000 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

Technical Info

Title
Complete Monograph Methods - Solutions for regulated Pharmaceutical Instrumental Analysis Methods with HPLC, FTIR, KF, AAS and ICP 2015 -1

Powiązane produkty i zastosowania

Accessories (Secondary)

Numer katalogowy Opis
100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS
108801 Klucz
963533 Uchwyt bezpieczeństwa

Związane produkty według: Application Facete

Związane produkty według: Brand Facete

Kategorie

Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > UV/VIS Spectroscopy > Solvents for UV/VIS Spectroscopy