Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

102407 Szczawian disodowy

102407
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Tabela kluczowych gatunków

CAS #EC NumberHill FormulaMolar MassGrade Value
62-76-0200-550-3C₂Na₂O₄134 g/molReag. USP

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1024070060 Butelka szklana 60 g
Description
Catalogue Number102407
SynonymsOxalic acid sodium salt
References
Product Information
CAS number62-76-0
EC index number607-007-00-3
EC number200-550-3
GradeReag. USP
Hill FormulaC₂Na₂O₄
Molar Mass134 g/mol
HS Code2917 11 10
Structure formula ImageStructure formula Image
Quality LevelMQ300
Applications
Applicationdi-Sodium oxalate volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. USP. CAS 62-76-0, pH 8 (30 g/l, H₂O, 20 °C).
Biological Information
Physicochemical Information
Density2.340 g/cm3
Melting Point250 °C (rozkład)
pH value8 (30 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density600 kg/m3
Solubility37 g/l
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
LD 50 oralLD50 Szczur 375 mg/kg
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H302 + H312: Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.
Precautionary Statement(s)P264: Dokładnie umyć ciało po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
P301 + P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P302 + P352 + P312: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P362 + P364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P501: Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
Signal WordUwaga
RTECSKI1750000
Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
Disposal3
Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
Safety Information
Categories of dangersubstancja szkodliwa
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Supplemental Information
Specifications
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1024070060 04022536555836

Powiązane produkty i zastosowania

Accessories (Primary)

Numer katalogowy Opis
109122 Nadmanganian potasowy, roztwór
109932 Kwas szczawiowy, roztwór

Accessories (Secondary)

Numer katalogowy Opis
109122 Nadmanganian potasowy, roztwór
109932 Kwas szczawiowy, roztwór

Kategorie

Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Volumetric Standards > for Redox Titration
Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Volumetric Standards > for Redox Titration