Millipore Sigma Vibrant Logo

101063 Dusičnan hlinitý nonahydrát

101063
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
7784-27-2236-751-8AlN₃O₉ * 9 H₂OAl(NO₃)₃ * 9 H₂O375.13 g/mol

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1010630500
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Plastová flaša 500 g
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1010639050
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Kartónová krabica 50 kg
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number101063
     References
     Product Information
     CAS number7784-27-2
     EC number236-751-8
     Hill FormulaAlN₃O₉ * 9 H₂O
     Chemical formulaAl(NO₃)₃ * 9 H₂O
     Molar Mass375.13 g/mol
     HS Code2834 29 80
     Quality LevelMQ300
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.72 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point73 °C
     pH value2.0 - 4.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
     Bulk density880 kg/m3
     Solubility41.9 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Potkan 3671 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
     Precautionary Statement(s)P280: Noste ochranné okuliare.
     P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
     P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
     Signal WordNebezpečenstvo
     RTECSBD1050000
     Storage class5.1B Oxidujúce nebezpečné látky
     WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
     Disposal14
     Anorganické soli: nádoba I. Neutrálne roztoky týchto solí: nádoba D. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Hazard SymbolsIrritant
     Categories of dangeroxidujúca, dráždivá
     R PhraseR 41
     Riziko vážneho poškodenia očí.
     S PhraseS 25-26
     Zabráňte kontaktu s očami.V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1438 , 5.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1438 , 5.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1438 , 5.1, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (complexometric)≥ 98.5 %
     pH-value (5 %; water)2.0 - 4.0
     Chloride (Cl)≤ 0.001 %
     Sulfate (SO₄)≤ 0.005 %
     Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %
     Fe (Iron)≤ 0.002 %
     K (Potassium)≤ 0.002 %
     Na (Sodium)≤ 0.005 %
     NH₄ (Ammonium)≤ 0.02 %