Millipore Sigma Vibrant Logo

100765 Kyselina boritá

100765
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
10043-35-3233-139-2BH₃O₃H₃BO₃61.83 g/mol

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1007650050
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Plastová flaša 50 g
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1007650500
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Plastová flaša 500 g
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number100765
     SynonymsOrthoboric acid, Trihydroxidoboron
     References
     Product Information
     CAS number10043-35-3
     EC index number005-007-00-2
     EC number233-139-2
     Hill FormulaBH₃O₃
     Chemical formulaH₃BO₃
     Molar Mass61.83 g/mol
     HS Code2810 00 90
     Quality LevelMQ100
     Applications
     ApplicationBoric acid 99.9999 Suprapur®. CAS No. 10043-35-3, EC Number 233-139-2.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.489 g/cm3 (23 °C)
     pH value3.8 - 4.8 (33 g/l, H₂O, 20 °C)
     Vapor pressure<1 Pa (25 °C)
     Bulk density400 - 600 kg/m3
     Solubility49.2 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Potkan 2660 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Potkan > 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H360FD: Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
     Precautionary Statement(s)P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
     P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
     Signal WordNebezpečenstvo
     RTECSED4550000
     Storage class6.1 D Nehorľavé, kat. akútnej toxicity 3 / toxické alebo látky s chronickými ú činkami
     WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
     Disposal28
     Vodné roztoky: nádoba D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Hazard SymbolsToxic
     Categories of dangertoxická pre reprodukciu
     R PhraseR 60-61
     Môže poškodiť plodnosť.Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.
     S PhraseS 53-45
     Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Supplemental Information
     Specifications
     Purity (metallic)≥ 99.9999 %
     Assay (acidimetric)≥ 99.0 %
     Chloride (Cl)≤ 3 ppm
     Phosphate (PO₄)≤ 0.5 ppm
     Silicate (as SiO₂)≤ 0.5 ppm
     Sulfate (SO₄)≤ 5 ppm
     Ag (Silver)≤ 0.010 ppm
     Al (Aluminium)≤ 0.050 ppm
     As (Arsenic)≤ 0.050 ppm
     Au (Gold)≤ 0.020 ppm
     Ba (Barium)≤ 0.050 ppm
     Be (Beryllium)≤ 0.010 ppm
     Ca (Calcium)≤ 0.050 ppm
     Cd (Cadmium)≤ 0.010 ppm
     Co (Cobalt)≤ 0.010 ppm
     Cr (Chromium)≤ 0.010 ppm
     Cu (Copper)≤ 0.010 ppm
     Fe (Iron)≤ 0.050 ppm
     Ga (Gallium)≤ 0.050 ppm
     In (Indium)≤ 0.020 ppm
     K (Potassium)≤ 0.10 ppm
     Li (Lithium)≤ 0.010 ppm
     Mg (Magnesium)≤ 0.10 ppm
     Mn (Manganese)≤ 0.010 ppm
     Mo (Molybdenum)≤ 0.010 ppm
     Na (Sodium)≤ 0.050 ppm
     Ni (Nickel)≤ 0.010 ppm
     Pb (Lead)≤ 0.020 ppm
     Sr (Strontium)≤ 0.010 ppm
     Tl (Thallium)≤ 0.020 ppm
     V (Vanadium)≤ 0.010 ppm
     Zn (Zinc)≤ 0.010 ppm

     Related Products & Applications

     Accessories (Primary)

     Catalogue Number Description  
     100318 Kyselina chlorovodíková 30 % Show Pricing & Availability
     100441 Kyselina dusičná 65 % Show Pricing & Availability
     101514 Kyselina chlorovodíková 30 % Show Pricing & Availability
     101518 Kyselina dusičná 60 % Show Pricing & Availability

     Related Products By: Brand Facete

     Categories

     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > High Purity Salts Suprapur®
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Reagents for XRF Sample Preparation > Additives for Fusion
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Reagents for XRF Sample Preparation > Additives for Fusion