Millipore Sigma Vibrant Logo

109888 Pufer, koncentrát

109888
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1098880001
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Plastová ampulka 1 amp
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   Description
   Catalogue Number109888
   References
   Product Information
   HS Code3822 00 00
   Quality LevelMQ100
   Applications
   Biological Information
   Physicochemical Information
   Density1.00 g/cm3 (20 °C)
   pH value6.2 (H₂O, 20 °C)
   Dimensions
   Materials Information
   Toxicological Information
   Safety Information according to GHS
   Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
   Hazard Statement(s)H360FD: Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
   Precautionary Statement(s)P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
   P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
   Signal WordNebezpečenstvo
   Storage class6.1 D Nehorľavé, kat. akútnej toxicity 3 / toxické alebo látky s chronickými ú činkami
   WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
   Disposal28
   Vodné roztoky: nádoba D.
   Safety Information
   Hazard Symbols Hazard SymbolsToxic
   Categories of dangertoxická pre reprodukciu
   R PhraseR 60-61
   Môže poškodiť plodnosť.Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.
   S PhraseS 53-45
   Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
   Product Usage Statements
   Storage and Shipping Information
   StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
   Packaging Information
   Transport Information
   Supplemental Information
   Specifications
   pH-value (20 °C)8.00 ± 0.02
   Measured after dilution to 500 ml with a combination glass electrode after multiple point calibration (according to DIN 19268) with reference materials for the preparation of standard buffer solutions according to DIN 19266.

   Related Products & Applications

   Related Products By: Brand Facete

   Categories

   Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Material for Reliable Calibration in pH Measurement > Titrisol® Buffer Concentrates
   Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Material for Reliable Calibration in pH Measurement
   Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Material for Reliable Calibration in pH Measurement > Titrisol® Buffer Concentrates