Millipore Sigma Vibrant Logo

105341 Devardova zliatina

105341
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information
Replacement InformationIn North America 1.05341.0250 replaces and is identical to DX0125-2

Key Spec Table

CAS #
8049-11-4

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1053410250
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Plastová flaša 250 g
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1053411000
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Plastová flaša 1 kg
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number105341
     ReplacesDX0125-2; DX0125
     References
     Product Information
     CAS number8049-11-4
     HS Code7403 29 00
     Quality LevelMQ300
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point906 °C (1013 hPa)
     Density5.79 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point490 - 560 °C
     Bulk density2080 kg/m3
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H228: Horľavá tuhá látka.
     Precautionary Statement(s)P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
     P370 + P378: V prípade požiaru: na hasenie použite prášok.
     Signal WordNebezpečenstvo
     Storage class4.1B Vznietlivé pevné nebezpečné látky
     WGKWGK 3 silne ohrozujúce vody
     Disposal14
     Anorganické soli: nádoba I. Neutrálne roztoky týchto solí: nádoba D. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
     Safety Information
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3089 , 4.1, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3089 , 4.1, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3089 , 4.1, II, Segregation Group: 7 (Heavy metals and their salts (including their organometallic compounds))15 (Powdered metals)
     Supplemental Information
     Specifications
     Total nitrogen (N)≤ 0.001 %