Millipore Sigma Vibrant Logo

103861 Chlorid železnatý tetrahydrát

103861
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information
Replacement InformationIn North America 1.03861.0250 replaces and is identical to FX0250-2

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
13478-10-9231-843-4Cl₂Fe * 4 H₂OFeCl₂ * 4 H₂O198.81 g/mol

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1038610250
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Plastová flaša 250 g
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1038611000
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Plastová flaša 1 kg
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     1038619050
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service
       Contact Customer Service

       Plastový sud 50 kg
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity is a multiple of
       Maximum Quantity is
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       Description
       Catalogue Number103861
       ReplacesFX0250; FX0250-2
       SynonymsIron dichloride
       DescriptionIron(II) chloride tetrahydrate
       References
       Product Information
       CAS number13478-10-9
       EC number231-843-4
       Hill FormulaCl₂Fe * 4 H₂O
       Chemical formulaFeCl₂ * 4 H₂O
       Molar Mass198.81 g/mol
       HS Code2827 39 20
       Quality LevelMQ300
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density1.93 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point105 - 110 °C Eliminácia kryštalickej vody
       pH value2.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
       Bulk density900 kg/m3
       Solubility1600 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Potkan 450 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H290: Môže byť korozívna pre kovy.
       H302: Škodlivý po požití.
       H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
       Precautionary Statement(s)P280: Noste ochranné okuliare.
       P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
       P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
       Signal WordNebezpečenstvo
       RTECSNO5600000
       Storage class10 - 13 Iné kvapaliny a tuhé látky
       WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
       Disposal14
       Anorganické soli: nádoba I. Neutrálne roztoky týchto solí: nádoba D. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Hazard SymbolsHarmful
       Categories of dangerškodlivá, dráždivá
       R PhraseR 22-41
       Škodlivý po požití.Riziko vážneho poškodenia očí.
       S PhraseS 26-39
       V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Použite ochranu očí a tváre.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (manganometric)≥ 98.0 %
       Sulfate (SO₄)≤ 0.01 %
       Total nitrogen (N)≤ 0.001 %
       As (Arsenic)≤ 0.0005 %
       Cu (Copper)≤ 0.002 %
       Mn (Manganese)≤ 0.005 %
       Pb (Lead)≤ 0.001 %
       Zn (Zinc)≤ 0.003 %
       Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)≤ 0.05 %