Millipore Sigma Vibrant Logo

100713 Kyselina sírová 95 - 98 %

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
7664-93-9231-639-5H₂O₄SH₂SO₄98.08 g/molPh Eur,BP,JPE,NF

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1007131000
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Sklená flaša 1 l
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1007132500
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Sklená flaša 2.5 l
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     1007139025
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service
       Contact Customer Service

       Plastový kanister 25 l
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity is a multiple of
       Maximum Quantity is
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       1007139370
       Retrieving availability...
       Limited AvailabilityLimited Availability
       In Stock 
       Discontinued
       Limited Quantities Available
       Availability to be confirmed
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Will advise
         Contact Customer Service
         Contact Customer Service

         Plastový sud 370 kg
         Retrieving price...
         Price could not be retrieved
         Minimum Quantity is a multiple of
         Maximum Quantity is
         Upon Order Completion More Information
         You Saved ()
          
         Request Pricing
         Description
         Catalogue Number100713
         DescriptionSulfuric acid 95-98%
         References
         Product Information
         CAS number7664-93-9
         EC index number016-020-00-8
         EC number231-639-5
         GradePh Eur,BP,JPE,NF
         Hill FormulaH₂O₄S
         Chemical formulaH₂SO₄
         Molar Mass98.08 g/mol
         HS Code2807 00 00
         Quality LevelMQ500
         Applications
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point335 °C (1013 hPa)
         Density1.84 g/cm3 (20 °C)
         Melting Point-20 °C
         pH value0.3 (49 g/l, H₂O, 25 °C)
         Vapor pressure0.0001 hPa (20 °C)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
         Hazard Statement(s)H290: Môže byť korozívna pre kovy.
         H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
         Precautionary Statement(s)P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
         P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
         P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
         P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
         Signal WordNebezpečenstvo
         RTECSWS5600000
         Storage class8B Nehorľavé, leptavé nebezpečné látky
         WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
         Disposal12
         Anorganické kyseliny a ich anhydridy najprv zrieďte alebo hydrolizujte opatrným primiešaním do ľadovej vody a potom neutralizujte (rukavice, komora s odsávaním) hydroxidom sodným (kat. č. 105587). Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat č. 109535). Dymivú kyselinu sírovú opatrne primiešajte po kvapkách do 40 % kyseliny sírovej (kat. č. 109286). Majte po ruke veľké množstvo ľadu na chladenie. Po dostatočnom ochladení upravte vysokokoncentrovanú kyselinu sírovú tak, ako je uvedené vyššie. Obdobne anhydridy je možné premeniť na príslušné kyseliny. Kyslé plyny (napr. halidy vodíka, chlór, fosgén, oxid siričitý) je možné prebublať cez zriedený roztok hydroxidu sodného a po neutralizácii zneškodniť v nádobe D.
         Safety Information
         Hazard Symbols Hazard SymbolsCorrosive
         Categories of dangeržieravá
         R PhraseR 35
         Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.
         S PhraseS 26-30-45
         V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1830 , 8, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1830 , 8, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1830 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (alkalimetric)95.0 - 98.0 %
         Identitypasses test
         Appearance of solutionpasses test
         Chloride (Cl)≤ 0.0002 %
         Nitrate (NO₃)≤ 0.00010 %
         Nitrate (NO₃) (Ph Eur)passes test
         Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %
         As (Arsenic)≤ 0.000010 %
         Fe (Iron)≤ 0.0002 %
         NH₄ (Ammonium)≤ 0.0005 %
         Pb (Lead)≤ 0.0005 %
         V (Vanadium) *≤ 0.0002
         Residual solvents (ICH Q3C)...excluded by production process
         Substances reducing potassium permanganate (as SO₂)≤ 0.0010 %
         Residue on ignition≤ 0.0050 %

         Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
         Corresponds to PhEur, BP, JPE, NF
         Expiry date : see product label

         Documentation

         Material Qualification Dossier

         Title

         Quality Management Dossier

         Title

         Operational Excellence Dossier

         Title

         Kyselina sírová 95 - 98 % MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Kyselina sírová 95 - 98 % Certificates of Analysis

         Product Number PackagingSpecificationLot Number
         1007131000 Sklená flašaPDF Specification Document
         1007132500 Sklená flašaPDF Specification Document
         1007139025 Plastový kanisterPDF Specification Document
         1007139370 Plastový sudPDF Specification Document

         Certificates

         Title

         Brochure

         Title
         Dry and safe - Drying agents from Merck Millipore