Millipore Sigma Vibrant Logo
 

RuhsatlandırmaMerck, kendi teknolojilerini ve özel lisanslandırılmış teknolojilerini kurum dışına lisanslandırma amacıyla üçüncü taraflara sunmaktadır.